invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Familieparticipatie: Visie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de visie op familieparticipatie beschrijft de zorgorganisatie hoe familie en andere bekenden uit het netwerk in de organisatie kunnen bijdragen aan het welbevinden van hun naaste. Omgekeerd hebben ook familieleden een opvatting over de rol die de organisatie heeft in het welbevinden van hun naaste.

Deze opvattingen zijn aan verandering onderhevig. Zeker in tijden van beperkte financiële middelen, tekort aan beroepskrachten en grotere vraag naar individuele ondersteuning. Een visie op welzijn in het algemeen en familieparticipatie in het bijzonder biedt een duidelijk kader. De cliënt en zijn familie weten hoe de organisatie over familieparticipatie denkt en kunnen dit laten meewegen in hun keuze voor een zorgcentrum.

De kunst is om de veranderende opvattingen op een eerlijke en open manier met elkaar te bespreken en bij elkaar te brengen. Het gaat hierbij om het managen van verwachtingen, zonder dat het eenrichtingsverkeer wordt. Het uitgangspunt is dat een cliënt allerlei informele relaties onderhoudt die voor hem of haar van belang zijn. Voor de zorgorganisatie is het van belang om deze betekenisvolle relaties te erkennen en respecteren en om daar ruimte voor te bieden. Voor de medewerkers is het belangrijk om de familieleden, buren en vrienden te waarderen, te begrijpen, te ondersteunen en te stimuleren.

Meer weten

Tools en achtergrondinformatie:

Bekijk de andere onderdelen van de toolkit Familieparticipatie:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg