invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Familieparticipatie: Beleid en organisatie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Beleid gaat over de organisatie van familieparticipatie in het zorgcentrum. Het is een weerslag van de visie en geeft de kaders aan waarbinnen familieparticipatie er in de praktijk uit komt te zien. Beleid bestaat uit een beschrijving van actuele, relevante ontwikkelingen, de relatie tussen de missie van de organisatie en de visie op familie en hun bijdrage aan het welbevinden van cliënten.

Concrete afspraken

Het is belangrijk om concreet af te spreken wat de zorgorganisatie of afdeling van de familie verwacht. Vaak zijn deze afspraken vastgelegd in de vorm van huisregels op een afdeling of woongroep. Maak daarbij wel onderscheid tussen afspraken die familie ruimte bieden om deel te nemen en afspraken die voortkomen gewoontes en routines in het dagelijks werk. ‘Zo gaat dat bij ons nu eenmaal’, is geen opmerking die uitnodigt tot participatie van familie.

Organisatie

Wie doet wat als het gaat om familieparticipatie? Voorop staat dat alle medewerkers contact hebben en onderhouden met familieleden. Dat is niet voorbehouden aan zorgmedewerkers. Ook medewerkers van de ondersteunende diensten komen familieleden en andere bekenden van cliënten tegen in hun werk en ook zij moeten dan in staat zijn om op een uitnodigende en familievriendelijke manier contact te leggen.

Veel van de afspraken kunnen ook mondeling worden toegelicht en besproken. Soms is het beter in te zetten op dialoog en goede gespreksvormen als communicatiemiddel dan op strakke huisregels. Belangrijk is om in elk geval afspraken te maken in samenspraak met de familie. Daarnaast is het goed om tenminste een keer per jaar te toetsen of alle afspraken nog naar wens zijn en in de praktijk goed verlopen.

Grenzen

Een cruciale vraag bij familieparticipatie is waar de grenzen liggen. Wat mogen familieleden en vrienden wel en niet doen? Wat is wettelijk toegestaan? En hoe zit het met de aansprakelijkheid?

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Vilans uitgezocht of, en zo ja welke, wettelijke belemmeringen er zijn voor familieparticipatie. Het blijkt dat familie en mantelzorgers niet genoemd worden in diverse, relevante wetten. In de wetgeving staat de cliënt centraal. Zo lang die daartoe in staat is, moet de cliënt toestemming geven aan de zorgorganisatie om zorg te verlenen. Indien de cliënt de voorkeur geeft aan zorgverlening door de mantelzorger, dan is dat wettelijk gezien heel goed mogelijk.

Meer weten

Tools en achtergrondinformatie:

Bekijk de andere onderdelen van de toolkit Familieparticipatie:

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg