invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

E-health en blended care optimaal inzetten in de praktijk

Gepubliceerd op:

E-health biedt de kans om met moderne ICT-middelen de gezondheid van chronisch zieke patiënten te bewaken en te verbeteren. Hoe kun je e-health en blended care optimaal inzetten binnen een zorggroep of gezondheidscentrum?

De inzet van e-health kan op kleine schaal beginnen. In die zin is het voor alle zorggroepen en gezondheidscentra interessant en bereikbaar. Hierbij is de mate waarin centra al gebruik maken van ICT, in bijvoorbeeld keteninformatiesystemen of patiëntenportalen, van invloed op de mogelijkheden die er zijn. Kenniscentrum Vilans adviseert zorgorganisaties om een meerjarenprogramma te formuleren waarin je werkt aan een simultane ontwikkeling van blended care, de benodigde samenwerking en de realisatie van de benodigde ICT-infrastructuur.

E-health toepassen bij het individueel zorgplan

Bij het het stappenplan voor het werken met e-health wordt ‘werken met een individueel zorgplan’ als voorbeeld genomen. Met een individueel zorgplan zorg je ervoor dat patiënten zelf aan hun gezondheid werken. Dit resulteert in betere zelfmanagende patiënten en in afname van het aantal face-to-face contacten tussen patiënt en zorgverlener. In het schema hieronder zie je vier mogelijkheden voor het gebruik van e-health bij het individuele zorgplan. Bij elke mogelijkheid voer je het gebruik van e-health interventies een beetje op. Je ziet in de praktijk dat zorgvragers die goed in staat zijn gebruik te maken van e-health toepassingen zelfstandiger hun ziekte kunnen managen.

Stap 1 De patiënt motiveren aan de slag te gaan

Als je start met e-health zal je je patiënten moeten motiveren en in beweging brengen. Veel patiënten gaan niet vanzelf met een internettoepassing werken. Je kunt beginnen met integratie van een zelfmanagementinterventie in je consultvoering. Bijvoorbeeld door die te koppelen aan het individueel zorgplan. Een voorbeeld van zo’n zelfmanagementinterventie is DIEP, het Diabetes Interactief Educatie Programma. In het papieren individueel zorgplan formuleer je doelen met de patiënt. Vervolgens gaat de patiënt met behulp van de zelfmanagementinterventie thuis aan de slag om dit doel te bereiken. Tijdens een volgend consult, of tussentijds via de telefoon, bespreek je de resultaten.

Stap 2 Begeleid gebruik van zelfmanagement uitbreiden met communicatie via internet

Als patiënten aan het de zelfmanagementtool zijn gewend, ga je ertoe over om een deel van de communicatie met de patiënt via internet te laten verlopen. Via een (beveiligde) commmunicatietool spreek je met de patiënt. Dit kan bijvoorbeeld videobellen zijn, maar ook via beveiligde e-mails. Zo kan de patiënt jou tussentijds vragen stellen en rapporteren over de stand van zaken in relatie tot de doelen. Je kunt de patiënt tussentijds online coachen.

Stap 3 Digitaal individueel zorgplan toegankelijk maken in patiëntenportaal

In de volgende stap laat je patiënten werken met een digitaal individueel zorgplan. Steeds meer KIS-leveranciers integreren het individueel zorgplan in hun keteninformatiesysteem. Via een patiëntenportaal kunnen patiënten hun zorgplan inzien dat ze samen met de zorgverlener hebben opgesteld. Bovendien kunnen ze bijhouden hoe ze met hun gezondheid aan de slag gaan, bijvoorbeeld door acties te wijzigen of toe te voegen. Dit biedt je mogelijkheden om patiënten op afstand te begeleiden en te coachen. Zo kunnen zij zoveel mogelijk zelf hun ziekte managen.

Stap 4 Online zorgprogramma op maat

Aanvullend op de interventies die we in de vorige stappen beschreven, werkt de patiënt nu ook met een online zorgprogramma op maat. In deze variant staat het persoonlijk risicoprofiel van de patiënt centraal. Op basis van dit risicoprofiel ontvangt de patiënt een aanbod van passende online zelfmanagementinterventies die ‘op het lijf zijn geschreven’. De patiënt maakt een keuze om met een interventie aan de slag te gaan en legt het doel vast in het online individueel zorgplan.
Het programma is zo opgezet dat patiënten zoveel mogelijk zelfstandig met hun gezondheid aan de slag kunnen. De mate waarin dit mogelijk is, is natuurlijk ook afhankelijk van de zelfredzaamheid van de patiënt en de complexiteit van zijn of haar situatie.

Meer weten

Lees meer over het optimaal inzetten van E-health en blended care (externe link)

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg