invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Draaiboek: veranderen van zorgaanbieder voor wooninitiatieven

Gepubliceerd op:

Steeds meer mensen met een beperking geven zelf vorm aan hun wensen ten aanzien van wonen en zorg. Zij kiezen niet uit bestaande woonvoorzieningen, maar organiseren zelf een vorm van wonen. Deze projecten staan vaak bekend als ‘wooninitiatieven’, ‘ouderinitiatieven’ of ‘cliëntinitiatieven’.

Zij komen dus voort uit collectief particulier initiatief. Maar zij zijn vrijwel altijd aangewezen op de samenwerking met andere partijen, zoals een woningcorporatie, gemeente, zorgkantoor en zorgaanbieder. Vertegenwoordigers van een wooninitiatief kunnen de zorg op verschillende manieren regelen. Een optie is het gezamenlijk inkopen van zorg bij 1 zorgaanbieder.

Ervaringen uit de praktijk

Maar hoe kies je een geschikte zorgaanbieder? En wat als een wooninitiatief wil veranderen van zorgaanbieder? Wat is hier de beste aanpak? Een draaiboek of stappenplan was tot op heden niet beschikbaar. Paladijn is een ouderinitiatief in Almere, dat een dergelijk traject recent succesvol heeft doorlopen. De ervaringen van Paladijn hebben geresulteerd in bijgaand draaiboek.

Inhoud draaiboek

Het draaiboek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Jaarlijkse evaluatie
 2. Analyse
 3. Besluit: doorgaan (4) of veranderen (5) van zorgaanbieder?
 4. Optie 1: Bijstellen van overeenkomst met bestaande zorgaanbieder
 5. Optie 2: Veranderen van zorgaanbieder
  5.1. Stappenplan: kiezen nieuwe zorgaanbieder
  5.2. Contracteren nieuwe aanbieder
  - Personeel 
  - Inhoud
  - Communicatie
  - Financiën
  - Overeenkomst
  - Overig
  5.3. Aanbevelingen en aandachtspunten

Meer weten

 1. Matrix kenmerken beoordeling nieuwe zorgaanbieders (xls)
 2. Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst wooninitiatief en nieuwe zorgaanbieder (doc)
 3. Prijsafspraak/berekeningsmodel (xls)
 4. Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst wooninitiatief en bewoner (doc)
 5. Voorbeeld Plaatsings- en wachtlijstprocedure (doc)

Wilt u meer weten of heeft u vragen? Neem contact op met Louis van der Lichte of Ad Witlox.
Lees ook het interview over Paladijn

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg