invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dossier Zelfmanagement V&VN

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hoe kun je het zelfmanagement van patiënten, cliënten en bewoners ondersteunen? V&VN lanceerde een pakket van ondersteunende instrumenten voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Zelfmanagement is het vermogen van mensen om hun aandoening zo goed mogelijk te kunnen inpassen in hun leven. Ze kunnen bijvoorbeeld omgaan met de symptomen en met de behandeling, maar ook met de leefstijlveranderingen die nodig zijn. Zelfmanagement vraagt veel. Bijvoorbeeld het bijstellen van levensdoelen, inzicht hebben in de aandoening, en vaardigheden om problemen op te lossen. Daaraan kunnen verpleegkundigen en verzorgende een belangrijke bijdrage leveren.

Het dossier

Het pakket is compleet en veelzijdig. Verpleegkundigen, verzorgenden en andere geïnteresseerden kunnen online de volgende instrumenten en documentatie vinden.

Visie Zelfmanagementondersteuning

De uitgave beschrijft wat de visie is van V&VN. Om tot deze visie te komen heeft V&VN verschillende beroepsbeoefenaars, onderzoekers en lectoren gesproken en gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten. De visie is voor  kennisinstituten, overheden, opleiders, bestuurders, kwaliteitsmanagers van zorginstellingen en uiteraard
individuele verpleegkundigen en verzorgenden die nieuwsgierig zijn naar het standpunt van hun beroepsvereniging.

Video’s Zelfmanagement

Vier filmpjes maken onderdeel uit van het dossier:

  • De zelfmanagement-video (met voorbeelden)
  • Zelfmanagementondersteuning door een praktijkverpleegkundige
  • Zelfmanagementondersteuning door een sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  • Zelfmanagementondersteuning door een verzorgende

Magazine Special

Online is het tijdschrift V&VN Magazine, dat een special wijdde aan dit onderwerp, in te zien of te downloaden.

Producten

V&VN ontwikkelde samen met andere partijen een aantal ondersteunende producten:

  • Zelfredzaamheid door beweging;
  • Werkboek Zelfredzaamheid;
  • Zelfmanagementtoolbox van het  Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement.

V&VN Academie

In de V&VN Academie wordt in trainingen aandacht besteed aan zelfmanagement in de praktijk van alledag.

Module

Ook in richtlijnen en zorgmodules komt zelfmanagement(ondersteuning) naar voren. V&VN en V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners hebben meegewerkt aan de inmiddels geautoriseerde zorgmodule Zelfmanagement.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg