invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Verbeteragenda

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Als een groep meer speelruimte krijgt, grotere beslissingsbevoegdheid moet gaan dragen en mee gaat denken in beleidsontwikkeling dan moet er sprake zijn van een echt team. Teamontwikkeling is van groot belang omdat binnen dat team medewerkers bepaalde competenties en vaardigheden moeten bezitten om het team een zelforganiserende kracht te geven.

Het instrument ‘Verbeteragenda’ ondersteunt dit proces. Het instrument maakt onderdeel uit van de toolkit Leuker Werken, In voor zorg!-traject van Het Laar in Tilburg.

Werkprocessen

Als eerste brengt men de werkprocessen op hoofdlijnen in kaart zoals ze zijn. Deze werkprocessen worden besproken met enkele leden van een team: Wat kan beter? wat zou je willen veranderen? Wat frustreert, irriteert in dit proces en waarvan denk je ‘wie heeft dit toch verzonnen?’ Welke procedure kan anders, welke formulieren of afspraken zou je willen aanpassen?

De output wordt verdeeld in ‘verbeterpunten’ en ‘veranderwensen’.

  • Verbeterpunten kunnen gerealiseerd worden binnen het team/afdeling/dienst;
  • Veranderwensen hebben consequenties voor andere diensten, teams of management.

De verbeterpunten worden vergelijken met die van andere teams en na eventuele aanvullingen, geprioriteerd. Belangrijk hierbij is het afspreken van een termijn waarop de verbeterpunten zullen worden opgelost. Door te beginnen met kleinere dagelijks terugkerende verbeterpunten zien betrokkenen snel de ‘winst’ van de aanpak. Dit motiveert en geeft zelfvertrouwen. Medewerkers worden zich er bewust van dat veel praktische problemen door henzelf worden veroorzaakt en dus ook op te lossen zijn. De verbeterpunten worden op een lijst, de ‘Verbeteragenda’,  gezet en opgehangen in een gezamenlijke ruimte.

Wekelijks wordt door 2 à 3 medewerkers gewerkt aan een verbeterpunt. De oplossing wordt gemeld op de verbeteragenda. Elke oplossing wordt geëvalueerd na een bepaalde periode alvorens deze als standaard in te voeren.

Resultaten

De inzet van het instrument ‘Verbeteragenda’ draagt bij aan de volgende resultaten:

  • De werkdruk bij leidinggevende neemt af wanneer het team leert met eigen oplossingen te komen;
  • De communicatie, het aanspreekgedrag en de collegiale samenwerking verbetert substantieel;
  • Er zijn minder fouten bij werkzaamheden en er is minder overleg nodig;
  • Je ziet een stijging in medewerkerstevredenheid en afname in ziekteverzuim;
  • De interesse van medewerkers in de organisatie van hun werk wordt groter.

Structurele inzet

De verbeteragenda wordt lopende de verandering en ontwikkeling steeds aangevuld en geleidelijk aan wordt het verbeteren op deze manier een cyclisch proces. Dit cyclische proces is een van de kenmerken van een zelforganiserend team.

Daarnaast wordt het team ook zelflerend: collegiale consultatie, kennis- en ervaringsdeling, intervisiegedrag (ook vakinhoudelijk) nemen toe. Hierdoor verandert bijvoorbeeld de scholingsvraag vanuit de teams: gericht op competenties en vaardigheden die ze zelf aangeven te missen of willen ontwikkelen. Na verloop van tijd kan dit zelflerend vermogen structuur gegeven worden door leerlijnen te ontwikkelen als basis voor strategische personeelsontwikkeling en teamontwikkeling.

Meer weten


 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg