invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Samenwerkingsversterker

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het doel van de Samenwerkingsversterker is om samen met de belangrijkste betrokkenen in de keten of het samenwerkingsverband te bepalen wat de cruciale succesfactoren zijn in de samenwerking. Rondom deze factoren wordt een set van basisregels en basisafspraken opgesteld. Factoren die regelmatig terugkomen zijn: doelgerichtheid, verwachtingen, pro-activiteit, openheid, communicatie, respect, voortgang en besluiten.

Resultaten

De Samenwerkingsversterker levert het volgende op:

Als organisatie:

 • Betere resultaten door effectief samenwerken en een gezamenlijke focus
 • Versterking van strategische allianties door versterkte samenwerking
 • Inzicht en leerervaringen borgen en benutten in andere samenwerkingsverbanden en organisatie overstijgende projecten
 • Vergroting van de zelfredzaamheid van medewerkers en oplossingsgericht werken in projecten en samenwerkingsverbanden

Als team:

 • Solide basis om met elkaar samen te kunnen werken met respect voor elkaar en inzicht in de diverse verwachtingen en belangen
 • Concrete, gedragen, samenwerkingsafspraken waarmee onjuiste aannames worden voorkomen
 • Gelegenheid en ruimte om op veilige manier het gesprek aan te gaan over hoe wij willen samenwerken en wat vinden we daarin prettig en gepast vinden
 • Periodieke bijeenkomsten buiten de reguliere , inhoudelijke vergadercyclus waarin de belangrijkste aspecten in de samenwerking worden besproken en (her) ijkt
 • Versnelling en verdieping van samenwerken aan resultaten
 • Een dialoog over waar de gezamenlijke uitdaging ligt ten aanzien van de samenwerking

Als individu:

 • Verhoging van de effectiviteit door ombuiging van ruis naar effectieve communicatie
 • Inzicht in de eigen werkstijl in relatie tot die van de andere sleutelfiguren en de wijze waarop de verschillende werkwijzen kunnen worden benut en aangevuld
 • Gelegenheid om dingen aan de voorkant beter te organiseren waardoor er gedurende het project minder reparatiewerk is
 • Inzicht en begrip voor individuele standpunten en belangen

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg