invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Competentiescan Zelforganiserend Vermogen© (ZoV-scan)

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wanneer een organisatie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie wil door zelforganiserende zorgteams te creëren is het verstandig het zelforganiserend vermogen vast te stellen in een 0-meting. Daarmee ontstaat inzicht in de ontwikkelnoodzaak voor een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) en een Team Ontwikkelplan (TOP).

Web-based

Het web based instrument ZoV-scan is ontwikkeld op basis van literatuurstudie, onderzoek naar de content-validiteit via gedragskenmerken, toetsing van de betrouwbaarheid van uitkomsten via parallelle metingen aan bestaande wetenschappelijk gevalideerde instrumenten en een kleine benchmark. De ontwikkelaars zijn Monique Dijkman van Helder P&O en Jan de Jong van De Jong Consulting.

Het instrument bestaat uit ongeveer 90 gedragsvoorbeelden, waarop kandidaten in een 4 puntschaal een antwoord geven op de vraag: in welke mate beheers je dit gedrag en houding oftewel in welke mate moet er in jouw Persoonlijke Ontwikkelplan (POP) en eventueel in het Team ontwikkelplan (TOP) aandacht besteed worden aan het versterken van dat gedrag (onderdeel van een ZoV-competentie of - vaardigheid)?

Analyse

De uitkomst van de meting laat zien in welke mate je op dit moment de acht competenties en de zeven vaardigheden beheerst die men nodig heeft om in een zelforganiserend team te kunnen functioneren. Dit wordt weergegeven in een spinnenweb afgezet tegen een norm die we als OK of acceptabel hebben bepaald.

In de analyse van de uitkomst wordt aangegeven in welke mate men daarin (nog) ontwikkeling behoeft en toegelicht wordt waarom dat zou moeten.

Als een geheel team de scan invult kan naast een individuele analyse en rapportage ook een teamprofiel, analyse en rapportage verzorgd worden.

De rapportage betreft naast de 8 ZoV competenties en de 7 ZoV vaardigheden ook de vier randvoorwaarden voor ontwikkelen van zelforganiserende teams:

  • Mate van veranderbereidheid
  • Mate van gevoel van veiligheid
  • Mate van vakvolwassenheid
  • Mate van arbeidstevredenheid.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg