invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Communicatieplan Sociaal Domein: gemeente Woudenberg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De gemeente Woudenberg krijgt de opdracht om nieuwe taken op het sociaal domein op te pakken. De gemeente dient er voor te zorgen dat inwoners de juiste ondersteuning ontvangen om te kunnen participeren en om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. In dit communicatieplan staat de communicatiestrategie voor het programma Sociaal Domein beschreven.

De transformatie bestaat uit 3 cultuuromslagen:

  • Van aanbodgericht denken (welk aanbod hebben wij beschikbaar bij deze vraag?) naar mensgericht denken (wat is echt nodig en passend bij deze inwoner?)
  • Benutten van eigen (burger)kracht
  • De gemeente kent zijn beperkingen en kan niet alles 'oplossen'. Er is een omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving- van zorgen voor naar zorgen dat.

De transformatie is een wezenlijke en ingrijpende verandering. Daarom is er in dit transformatieproces een belangrijke rol weggelegd voor communicatie. Hoe kan communicatie bijdragen aan deze ingrijpende cultuurverandering? Wat kan communicatie bijdragen aan het stimuleren van de interne en externe actoren om te handelen vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid?

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg