invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cliëntprofielen Djalan Pienter voor cultuurspecifieke zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgorganisatie Djalan Pienter gebruikt cultuurspecifieke cliëntprofielen bij de intake van cliënten voor een optimale inzet van het zorgleefplan.

Het huidige Zorgleefplan van ActiZ biedt voldoende ruimte voor het ontwikkelen van een cultuurspecifiek Zorgleefplan. Wat echter ontbreekt zijn meer specifieke vragen voor een cliënt die:

 • Minder mondig is
 • Door cognitieve achteruitgang niet meer goed weet wat zijn of haar cultuurspecifieke wensen zijn

De juiste vragen stellen

Als zorgprofessional stelt u deze specifieke vragen mogelijk niet door onwetendheid over de culturele achtergrond van de cliënt. De antwoorden op deze vragen kunnen juist van grote meerwaarde zijn voor de kwaliteit van leven van de cliënt. De Scholing Cultuurspecifieke Zorg biedt de basis om met het cultuurspecifieke cliëntprofiel aan het werk te gaan.

Gebruik van een cultuurspecifiek cliëntprofiel

De vragen in de cultuurspecifieke cliëntprofielen zijn géén vervanging voor de vragen in het huidige Zorgleefplan van ActiZ maar een aanvulling. In totaal zijn er 8 cliëntprofielen. Met minimale informatie, komt de zorgprofessional uit op 1 cliëntprofiel, bijvoorbeeld:

 • ‘Cliëntprofiel: Indische cliënt, geboren in 1941 of eerder’

Elk cliëntprofiel biedt extra informatie en cultuurspecifieke vragen die van belang zijn voor het verlenen van goede cultuurspecifieke zorg. Deze zorg kunt u zodoende op maat verlenen. Voor het concrete gebruik van het cliëntprofiel in de praktijk heeft Djalan Pienter een instructieprogramma ontwikkeld.

Opname in Zorgleefplan 

Elk cliëntprofiel biedt een handig overzicht van de cultuurspecifieke informatie per domein. Dit voorkomt dat de gegevens die op deze cultuurspecifieke vragen worden gegeven, verdwijnen in een extra bijlage van het Zorgleefplan. Als zorgprofessional hoeft u alleen de antwoorden aan te vinken die van belang zijn. Deze antwoorden kunt u daarna eenvoudig overnemen in het bestaande Zorgleefplan van de cliënt. Door de gegevens direct te verwerken in het Zorgleefplan worden de gegevens geïmplementeerd en geborgd in de zorg.

Cliëntprofielen: resultaten voor medewerkers

 • Nadat de medewerkers de basismodule scholing hebben gevolgd, beschikken ze over kennis die nodig is om de gegevens, verkregen met het Djalan Pienter cliëntprofiel, te verwerken in een cultuurspecifiek zorgleefplan.
 • Als men de instructie gevolgd heeft, beschikt de deelnemer over:
  - Meer achtergrondinformatie over het verleden van de cliënt.
  - Daarmee meer begrip voor het gedrag en de wensen van de cliënt.
  - Eveneens meer begrip voor het gedrag van de familie van de cliënt.
  - Handvatten die bijdragen aan het tot standkomen van een vertrouwensrelatie met de cliënt.
  - Motivatie om meer te weten te komen over de client als dit in het belang is voor het verlenen van zorg dat het beste bij de cliënt past. Dit is van groot belang voor de cliënten op de pg afdeling.
  - Motivatie om de verworven kennis door te geven aan collega’s die de scholing en instructie nog niet hebben gehad.

Cliëntprofielen: resultaten voor de cliënt

 • De wetenschap dat in de instelling belangstelling en kennis aanwezig is over haar/ zijn cultuurspecifieke wensen:
  - Voelt zich vertrouwd in de wetenschap dat de verzorgenden openstaan voor cultuurspecifieke wensen en deze opnemen in het zorgleefplan.
  - Voelt zich uitgenodigd om meer over zichzelf te vertellen.
  - Zal eerder zijn of haar zorgwensen aangeven, omdat zij/ hij merkt dat daar aandacht voor is.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg