invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Cliëntgerelateerde apps ter bevordering van eigen regie

Gepubliceerd op:

Het bevorderen van zelfmanagement (eigen regie) van mensen met een handicap is een belangrijk thema in de gehandicaptenzorg. Binnen de transities in de zorg neemt de regie van de burger een centrale plaats in.

Ondersteuning zorgproces

Een veelbelovende kans om eigen regie te ondersteunen en te bevorderen, is het gebruik van apps. Hoewel het gebruik van ICT en internet in de zorg snel toenemen, worden deze in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking nog maar zeer beperkt ingezet en toegepast. En juist internet kan een brug kan slaan naar flexibele inzet van ICT, vooral ter ondersteuning van het zorgproces. Dat biedt kansen om zorg letterlijk op afstand te plaatsen, waarbij de ondersteuning ook altijd nabij is.
 
Het Overzicht cliëntgerelateerde ICT-toepassingen is opgesteld door Focus Cura. Het is de opbrengst van een vooronderzoek dat zij heeft uitgevoerd in een gezamenlijke opdracht van Abrona, J.P. van den Bent, Radar, Schreuderhuizen, Siza en In voor zorg-deelnemers Cordaan, Dichterbij en Vanboeijen.

Cliëntenorganisaties

Momenteel onderzoekt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) de mogelijkheid om samen met cliëntenorganisaties het ontwikkelen en het gebruiken van apps te stimuleren. Een belangrijk middel daarbij is het reviewen van apps, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke app in welke situatie goed, dan wel niet goed bruikbaar is.

Bron: VGN

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg