invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Bouwstenen voor het opbouwen van optimale ketenzorg voor chronisch zieken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Bij ketenzorg staan de patiënt en zijn omgeving centraal. Aanbieders van zorg, welzijn en wonen en informele zorgverleners werken als één team samen. Hoe kun je ketenzorg goed organiseren en ketensamenwerking verbeteren? Vilans ontwikkelde 9 bouwstenen voor het opzetten van optimale ketenzorg voor chronisch zieken.

9 bouwstenen

De 9 bouwstenen zijn:

 1. Patiëntgerichtheid
  Stem de zorg en informatie die je biedt af op de behoeften van de patiënt. Doe dit in afstemming met alle collega’s van de verschillende disciplines die bij de patiënt betrokken zijn.
 2. Ketenregie en logistiek
  Stroomlijn de zorg door de hele keten. Maak samen afspraken over hoe en wanneer je iemand doorverwijst.
 3. Resultaatmanagement
  Benoem prestaties die je met elkaar wilt bereiken. Bijvoorbeeld de waardering door patiënten of financiële prestaties. Dit geeft je een helder doel en helpt de resultaten in de keten te evalueren.
 4. Optimale zorg
  Ontwikkel een multidisciplinair zorgpad op basis van de behoeften van de patiënten, om te komen tot optimale zorg. Zijn de behoeften van de patiënten inzichtelijk? Maken jullie gebruik van evidencebased richtlijnen? En zijn patiënten of hun vertegenwoordigers betrokken bij het ontwikkelen en verbeteren van de zorg?
 5. Resultaatgericht leren
  Een open en motiverende sfeer in de werkomgeving stimuleert medewerkers om resultaatgericht aan de slag te gaan en zichzelf te blijven verbeteren.
 6. Interprofessionele samenwerking voor doelgroepen
  Omschrijf de doelgroep waarop jullie keten of netwerk zich richt. Wie zijn het, welke zorg is nodig, waar hebben ze behoefte aan? Zorg ervoor dat iedereen binnen de keten dit helder voor ogen heeft.
 7. Rol- en taakverdeling
  Zorg voor inzicht in elkaars expertise. Spreek taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden onderling in de keten goed met elkaar af. Zo bereik je effectieve samenwerking op alle niveaus. Eén aanspreekpunt voor alle collega’s in de keten zorgt voor helderheid.
 8. Ketencommitment
  Stel met alle collega’s uit de keten samen de doelen op. Doe dit vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie. Waar ga en sta je voor?
 9. Transparant ondernemerschap
  Spreek af dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het eindresultaat. Daarvoor dien je open en transparant naar elkaar te zijn. Zijn de voorwaarden hiervoor aanwezig?

Bron: Vilans

Meer weten?

 

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg