invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Boek ‘Doe je mee? We zijn Elver, we zijn in Beweging’

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Succes door Samenspel heet het verandertraject van Elver. De resultaten en inzichten die het traject tot nu opleverde legde de organisatie vast in een boek dat medewerkers en andere betrokkenen ontvingen.

Strategische heroriëntatie

Elver richt zich op complexe en langdurige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. In 2014 startte Elver met een strategische heroriëntatie. In voor zorg! hielp de organisatie bij het opnieuw inrichten van de dienstverlening vanuit een nieuwe besturingsfilosofie, met zelfstandige teams en nieuwe werkwijzen en spelregels.

Er is al veel bereikt. Om cliënten, medewerkers en naasten mee te nemen in de verandering maakte Elver een boek dat een blauwdruk is van de organisatie én een doorkijk geeft naar de toekomst. De boek kreeg de titel 'Doe je mee? We zijn Elver, we zijn in Beweging'.

Hoofdlijnen boek

In het eerste deel van het boek, ‘Onze bedoeling’, staat men uitgebreid stil bij de missie, visie en ambitie van Elver. Het Planetree zorgconcept wordt toegelicht en ook het denken in ‘de driehoek’ van cliënt, verwant en begeleider. Vervolgens worden de drie behandelmodellen, Triple C, EIM-BOL en LACCS uitgelegd.

Deel twee heet ‘Werken vanuit de leefwereld’. Hoe Elver omgaat met vakmanschap en vrijwilligers en op welke manier middels handreikingen spelregels worden afgesproken komt hier aan bod. Vervolgens wordt verteld wat de functie is van de Elver-inspiratiebijeenkomsten en het digitale Elver portaal.

Elver is georganiseerd met zelfstandig werkende teams. Hoe deze zich ontwikkelen en welke verantwoordelijkheden de teams hebben staan beschreven in het volgende deel van het boek. Er worden verschillende voorbeelden uit de praktijk beschreven die schetsen op welke manier deze functioneren, waar aandachtspunten zitten etc.

Daarna komen achtereenvolgens de taken, plek in de organisatie, verantwoordelijkheden en ontwikkelingen van de coach zelfstandig werkende teams, de regiomanager, het behandelcentrum en de eenheid support aan bod.

Het boek rondt af met hoofdstukken over het bestuur en toezicht en medezeggenschap,

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg