invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Besturingscirkel

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De besturingscirkel is een middel om een organisatie te sturen en te evalueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van succesfactoren en prestatie-indicatoren. Het maakt managementdoelen meetbaar. Zo kan gecontroleerd worden of het gewenste resultaat behaald is.

Prestatie-indicatoren zijn binnen een organisaties meetbare doelen, meestal gekoppeld aan de strategie van de organisatie. De meeste doelen worden niet bereikt door één individu, maar door meerdere personen of door een afdeling in de organisatie. Prestatie management experts zijn het er over eens dat het opstellen van gemeenschappelijke doelen helpt om een samenhorigheidsgevoel te creëren dat belangrijk is voor het succes van de organisatie.

Stappen implementatie

De organisatie gebruikt dan prestatie-indicatoren als de basis voor het analyseren van het succes. Het implementeren van prestatie-indicatoren bestaat meestal uit 4 stappen:

Stap 1:

De organisatie vertaald haar visie in meetbare operationele doelen die overlegd worden met de werknemers. Omdat de missie en visie niet meetbaar zijn, moeten deze opgesplitst worden in kritieke succesfactoren (bijvoorbeeld klanttevredenheid) en prestatie-indicatoren (bijvoorbeeld wachttijd bij helpdesk nooit langer dan 1 minuut). Dit zijn de doelstellingen. Hierna worden de missie en visie wel meetbaar.

Stap 2:

De doelen worden gekoppeld aan individuele prestatiedoelen en ze worden vastgesteld op periodiek basis.

Stap 3:

Interne processen worden opgestart om de meetbare doelen te behalen of te overtreffen.

Stap 4:

De prestatie-indicatoren worden geanalyseerd en geëvalueerd en aan de hand hiervan worden aanbevelingen gedaan voor de organisatieprestaties in de toekomst.

Kritieke succesfactoren

Een kritieke succesfactor wordt bepaald door antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is het resultaat als we de doelstelling succesvol hebben gerealiseerd?
  • Wat is het resultaat als we de bedrijfsactiviteiten succesvol hebben uitgevoerd?
  • Wat hebben we persé nodig om de doelstelling te kunnen realiseren?
  • Wat hebben we persé nodig om de cruciale bedrijfsactiviteit succesvol te kunnen uitvoeren?

Prestatie-indicatoren

Een prestatie-indicator wordt bepaald door antwoord te geven op de vragen:

  • Waarmee meet ik het resultaat van de prestatie-indicator?
  • Waaraan kan ik het resultaat van de kritische succesfactor afzien? (Een prestatie-indicator kan veelal goed gedefinieerd worden als ratio of percentage)


Meer weten

Een voorbeeld van een besturingscirkel is te vinden op de website ICTloket (externe link)

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg