invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Aanbesteding: 6 tips in contacten met gemeenten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

U gaat als kleinere zorgorganisatie aanbesteden. Het is dan belangrijk om goede contacten te onderhouden met de gemeenten waarin u zorg levert, of waarin u zorg gaat leveren. Aanbesteding draait ook om kennen en gekend worden. Contacten onderhouden met de gemeenten en zorgen dat de gemeenten u kennen, behoort onderdeel te zijn van uw strategie. Hieronder vind u 6 tips in contact met uw gemeenten.

 1. Onderhoud contact met gemeenteraadsleden, wethouders, beleidsambtenaren en Wmo-raden
  Stap zelf naar de gemeenten waarin u uw zorg levert. Het gaat ook hier om kennen en gekend worden, of onbekend maakt onbemind. U vergroot uw kansen als men u kent én weet wat u als zorgorganisatie te bieden hebt. Kom met concrete voorbeelden en resultaten waaruit het belang van de inzet van uw zorgbedrijf blijkt. Doe van te voren een klein onderzoekje en bedenk welke resultaten voor een gemeente van belang kunnen zijn. Benoem deze. U werkt zo aan een vertrouwensrelatie.
 2. Het juiste contact op het juiste moment
  U moet weten wie benaderd moet worden bij de relevante gemeenten. Voor de praktische organisatie van het gesprek is het van belang dat u het volgende weet:
  1. politieke samenstelling van het College van B&W;
  2. onder gemeente vallende plaatsen; 
  3. mogelijke intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld een
     centrumgemeentenconstructie;
  4. aantallen inwoners en (ontwikkeling) bevolkingsopbouw per gemeente
  5. naam portefeuillehouder Wmo in het College van B&W;
  6. naam projectleider decentralisatie/Wmo-coördinator, aan deze persoon kunt u vragen wie
   uw gesprekspartner is;
  7. aanwezigheid en samenstelling van de Wmo-adviesraad.
 3. Benut uw kennisvoorsprong
  Als u uw contacten goed onderhoudt, de informatie van de gemeenten bijhoudt (let op de sociale agenda van de gemeente, of de regionale sociale agenda), dan beschikt u over veel informatie. Benut die informatie om uw diensten niet alleen af te stemmen op de cliënt, maar ook op de doelen van de gemeenten. 
 4. Ken de taal van de gemeenten
  Als zorgaanbieder moet u die Wmo-taal van gemeenten leren spreken en verstaan. Zo begrijpt u beter waar gemeenten behoefte aan hebben. Daarnaast kunt u beter met uw aanbod aansluiten door de taal van de gemeenten te gebruiken bij aanbesteding. De taal in de brochure voor uw (potentiele) cliënten zou dan ook anders moeten zijn, dan die voor de gemeenten.
 5. Bepaal uw eigen positie
  Bepaal zelf met welke gemeenten u in gesprek gaat. Houd rekening met de woonplaats van uw cliënten of eventueel de geografische ligging van uw vastgoed. Uiteindelijk zult u een keuze maken of u met alle gemeenten of met kerngemeenten in gesprek gaat. Bedenk hierbij dat het beter is een gesprek te veel te hebben, dan te weinig.  


Bron: BTN en Bureau HHM

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg