invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Tweespraak: continu werken aan kwaliteitsverbetering dankzij input van de cliënt

Gepubliceerd op:

Tweespraak is een instrument waarmee cliënten en mantelzorgers signalen kunnen doorgeven  en incidenten kunnen melden aan zorgverleners.

‘Tweespraak is een digitaal platform dat de signalen/behoeften opvangt die onder bewoners/familie leven. Daarnaast willen we de dialoog nog meer op gang brengen in een context waar niet 'zorg' op de voorgrond staat, maar het verhaal dat mensen aan elkaar vertellen en dat bijdraagt aan nieuwe contacten. Samen met Tweespraak zorgen die er voor dat de dialoog wordt versterkt’, aldus Hans Vos, gebiedsdirecteur bij ZZG Zorggroep en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van Tweespraak.

Digitaal formulier

Via het invullen van een digitaal formulier kunnen cliënten ervaringen over de aangeboden zorg delen. Dit kan de cliënt gemakkelijk doen door zijn of haar persoonsgegevens in te vullen. Vervolgens volgt de open vraag: ‘Wat wilt u met ons delen’? Als een cliënt niet zelf in staat is om het formulier in te vullen, kan dit ook gedaan worden door een familielid of kennis. De melding is binnen 3 minuten gemaakt en indien nodig kan de zorgorganisatie direct reageren op de melding. Bij de melding kunnen cliënten ook aangeven of ze alleen een melding willen doen, een schriftelijke reactie terug willen of op korte termijn een gesprek met de zorgverlener.

Rapportages

Tweespraak verzamelt niet alleen de informatie, maar analyseert en rapporteert ook. Omdat cliënten aanvinken onder welke categorie hun melding valt, kunnen veelvoorkomende meldingen herkend worden, waardoor er snel op ingespeeld kan worden. Bovendien kunnen de teams binnen een zorgorganisatie met elkaar vergeleken worden.

Elk zorgteam heeft één persoon die bevoegd is om de resultaten te bekijken. Bij het binnenkomen van een melding zet de medewerker deze op ‘In behandeling’. Als de medewerker vindt dat er voldoende acties zijn ondernomen op de melding, dan kan deze afgevinkt worden.

Klantgericht

Als je echt klantgericht wilt werken in de zorg dan is goede communicatie de basis. De zorgorganisatie is door de input van de cliënt in staat om haar dienstverlening snel te verbeteren. Medewerkers stellen zich meer open voor signalen en feedback. Niet omdat het moet, maar door Tweespraak worden medewerkers zich meer bewust van de manier waarop cliënten de zorg beleven.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg