invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Overzicht communicatie decentralisaties

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op 1 januari 2015 treden er verschillende wetten in werking. Het Rijk hevelt dan belangrijke taken over naar gemeenten. Dit worden de 3 decentralisaties genoemd (de nieuwe Wmo, de veranderingen van de jeugdhulp en de invoering van de Participatiewet). De komende maanden krijgen cliënten, burgers en veldpartijen vanuit verschillende kanten informatie over deze veranderingen.

Gemeenten kunnen hun eigen communicatie alleen goed organiseren als ze weten welke communicatie de landelijke uitvoeringsorganisaties en de Rijksoverheid – voor zover nu bekend – van plan zijn om te doen. Dit overzicht is bedoeld om gemeentelijke communicatieprofessionals te helpen bij het inrichten van de lokale communicatie.

Het bevat de volgende onderdelen:

  • Een overzicht van de voorgenomen voorlichting van het Rijk en landelijke uitvoeringsorganisaties aan cliënten, het algemeen publiek en veldpartijen
  • Een overzicht van (communicatie)middelen die door onder meer het Rijk en VNG zijn ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van de communicatie
  • Een agenda met belangrijke momenten
  • Een overzicht met informatiebronnen die voor communicatieprofessionals behulpzaam kunnen zijn

Dit overzicht krijgt elke maand een update. Elke eerste werkdag van de maand wordt vanaf augustus een nieuwe versie gepubliceerd op www.communicatieplatformgemeenten.nl (externe link) van de VNG en www.gemeentenvandetoekomst.nl (externe link) van het Ministerie van BZK.

Als er tussentijdse belangrijke wijzigingen of aanvullingen zijn worden deze ook via deze sites gecommuniceerd.

Bron: Hervorminglangdurigezorg.nl (externe link)

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg