invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg in Zuid-Holland Noord

Gepubliceerd op:

Het Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Onder het motto ‘Sterke zorg regel je samen’ werken eerstelijnsprofessionals nauw samen aan de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek.

Door goede afspraken, korte lijnen en uniforme werkwijzen - vastgelegd in zorgprotocollen - ontstaat een soepel lopende zorgketen. Dankzij gebruiksvriendelijke en actueel gehouden producten blijft de eerstelijnszorg up-to-date en is naadloze aansluiting op de ziekenhuiszorg mogelijk. Het resultaat: kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg voor de patiënt en zorgprofessional.

Er zijn ketenzorgprogramma’s op het gebied van COPD,  CVRM, Diabetes Mellitus II, Ouderen, Osteoporose, Hartfalen en Astma. De ketenzorgprogramma’s zijn beschikbaar voor GEZ'en/zorggroepen in Zuid-Holland Noord.

Multidisciplinair

Knooppunt Ketenzorg wil een sterke eerste lijn realiseren die haar verantwoordelijkheid neemt voor het multidisciplinair en doelmatig organiseren en aanbieden van kwalitatief goede zorg aan haar patiënten in Zuid-Holland Noord. Knooppunt Ketenzorg ondersteunt lokale samenwerkingsverbanden hierin en is een aanspreekpunt voor ketenzorgpartners in Zuid-Holland Noord.

Wat doet Knooppunt Ketenzorg

  • Ontwikkelt direct toepasbare ketenzorgprogramma’s.
  • Onderhoudt de relatie met tweedelijnszorgpartners en bewaakt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.
  • Ontwikkelt een methode voor kwalitatieve sturing en verantwoording.
  • Organiseert multidisciplinaire bijeenkomsten.
  • Stroomlijnt lokale of subregionale pilots rondom ketensamenwerking.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg