invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

3 informatiekaarten over inkoopproces Wmo

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het TransitieBureau Wmo heeft 3 nieuwe praktische informatiekaarten ontwikkeld rond het thema inkoop Wmo. Deze schetsen een snel overzicht van het inkoopproces door gemeenten. Het betreft de volgende kaarten:

  • Informatiekaart stappenplan inkoop Wmo
  • Informatiekaart inkoopstrategie
  • Informatiekaart inkoopmodellen

Informatiekaart stappenplan inkoop Wmo

Om tot adequate inkoopafspraken te komen is het van belang dat gemeenten bewust aandacht besteden aan een aantal stappen in het inkoopproces. De informatiekaart Stappenplan inkoop Wmo biedt een overzicht van de stappen die gemeenten kunnen doorlopen bij de inkoop van zorg en ondersteuning.

Informatiekaart inkoopstrategie

Voor goede afspraken met aanbieders moeten beleidskeuzes systematisch worden vertaald naar inkoopkeuzes. Het geheel van deze samenhangende keuzes, die op hoofdlijnen bepaalt op welke wijze een gemeente ondersteuning inkoopt, komen samen in een inkoopstrategie. De informatiekaart Inkoopstrategie beschrijft de keuzes en afwegingen die in een inkoopstrategie meegenomen moeten worden.

Informatiekaart inkoopmodellen

Om te zorgen dat gemeenten geschikte aanbieders contracteren en de juiste ondersteuning inkopen is het van belang dat gemeenten een passend inkoopmodel hanteren. Een inkoopmodel is een specifieke inrichting en uitvoering van de specificatie-, selectie- en contracteringsfase. De informatiekaart beschrijft verschillende inkoopmodellen en de wijze waarop gemeenten tot de keuze voor een passend model kunnen komen.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg