invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Transmurale Zorgbrug: kwalitatief goede zorg tegen lagere kosten

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Ruim 30% van de ouderen die acuut worden opgenomen in een ziekenhuis overlijdt binnen 3 maanden na ontslag. Als wijkverpleegkundigen worden ingeschakeld bij de overgang van ziekenhuis naar de thuissituatie daalt het sterftecijfer binnen een maand na ontslag met 40%. Betere begeleiding en nazorg redden levens, en zorgen voor sneller herstel en minder heropnames, stelt Sophia de Rooij , hoogleraar Geriatrie-Ouderengeneeskunde bij het AMC. ‘Door de zorg voor kwetsbare ouderen anders te organiseren valt veel te winnen.’

Onder leiding van Sophia de Rooij werd 3 jaar lang het effect van de Transmurale Zorgbrug onderzocht. In het onderzoek participeerden ruim 700 ouderen, 3 ziekenhuizen en diverse thuiszorgorganisaties in de regio’s Amsterdam en Almere. Zorgverzekeraar Achmea wil de Zorgbrug ook bouwen in andere ziekenhuizen dan het AMC, diverse andere partijen hebben interesse getoond.

Cruciale rol wijkverpleegkundige

De Transmurale Zorgbrug verbindt ziekenhuis en thuissituatie. De wijkverpleegkundige speelt daarin een cruciale rol. Deze komt al in het ziekenhuis kennismaken met de patiënt en weet dus wat er thuis speelt. Daardoor verloopt de overgang soepeler.
De Rooij: 'Bij oudere patiënten spelen ook vaak niet-medische problemen mee, die heel bepalend kunnen zijn voor hun gezondheid. Denk aan incontinentie, eenzaamheid, delier, enzovoort. Die factoren kunnen herstel na acute ziekte in de weg staan en dat moet je als arts en verpleegkundige goed voor ogen houden. Als je bovendien de nazorg niet goed regelt is de kans op heropname vrij groot. Ook dat gaat ten koste van herstel.'

'Hospital at Home-concept'

Veel winst verwacht de hoogleraar daarnaast van het ‘Hospital at Home-concept’, ontwikkeld door de befaamde Amerikaanse Johns Hopkins University. Ook dat gaat uit van een andere organisatie van de ouderenzorg. Uitgangspunt: ouderen voor wie acute opname dreigt en die chronische ziekten hebben als hartfalen, longemfyseem of herhaaldelijke infecties, gaan naar een Spoedeisende Hulp (SEH) voor diagnostiek en krijgen advies over de beste behandeling. Die vindt vervolgens thuis plaats, met inzet van wijkverpleegkundigen, medische zorg en technologische hulpmiddelen. ‘Het sterftecijfer blijft gelijk, maar de kosten zijn circa een derde lager en de kwaliteit van leven neemt fors toe. Bedenk wel: veel ouderen willen niet naar het ziekenhuis. Op deze manier kunnen we ze kwalitatief goede zorg bieden, houden we rekening met hun voorkeuren en ook nog tegen veel lagere kosten.’

Verbeteringen

Belangrijke onderdelen van het project zijn naast de inzet van wijkverpleegkundigen, de instelling van een geriatrieteam, een patiëntbrief en een ontslagmatrix. De Rooij: ‘Al bij opname stellen we, aan de hand van bijvoorbeeld leeftijd en kwaal de ontslagdatum vast. Het voordeel? Je werkt met z’n allen naar die datum toe; ook de patiënt en diens familie stellen zich daar op in’.

De Transmurale Zorgbrug won eerder in 2013 de Anna Reynvaan Praktijkprijs voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren en was genomineerd voor de Kwaliteitsprijs van de Orde van Medisch Specialisten. Het onderzoek naar de Transmurale Zorgbrug werd mede gefinancierd door ZonMw en het ministerie van VWS.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg