invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Thuisbegeleiding met Facetime bij Proteion Thuis

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Begin van dit jaar startten thuisbegeleiders en cliënten van Proteion Thuis met de pilot Begeleiding in Beeld. Ze leggen contact met elkaar via FaceTime, een app op de iPad. Thuisbegeleiders ontdekken dat dit de mogelijkheid biedt om meer vraaggericht en doelmatiger in te spelen op de behoefte van de cliënt en zelfredzaamheid van cliënten te vergroten. Proteion Thuis bereidt zich hiermee voor op de komende transitie van de langdurige zorg naar de Wmo. 
 
Met de pilot ‘Begeleiding in Beeld’ verlenen professionals begeleiding op afstand via het beeldscherm van de iPad. Projectleider Miranda van Berlo: ‘De thuisbegeleider kan op deze manier direct ondersteuning bieden bij acute hulpvragen. Door op deze manier aan hulpvragen te werken, zijn cliënt en thuisbegeleider volledig op elkaar gericht. Thuisbegeleiders geven aan dat er minder afleiding is door externe prikkels uit de omgeving van de cliënt.’ 

Zelfredzaamheid

Cliënten hebben voor dit project een iPad ontvangen en huisbegeleiders merken dat cliënten zich door de inzet van de iPad minder angstig en eenzaam voelen, zich beter kunnen redden en uit hun sociale isolement komen. Ze leggen makkelijker contact met familie via Skype of e-mail of zoeken zelf informatie op in Google. Hierdoor neemt hun zelfvertrouwen toe en worden ze zelfstandiger. Cliënten zijn minder afhankelijk van hulp van professionele hulpverleners en hun informele netwerk wordt sterker. Verder biedt de camerafunctie op de iPad nieuwe mogelijkheden voor observatie van crisissituaties in het huishouden, bijvoorbeeld bij cliënten met opvoedingsproblematiek.

Uitgaan van eigen kracht

In het gemeentelijk domein zal met minder mensen en middelen zorg verleend moeten worden. Dit vraagt om een andere wijze van zorg- en dienstverlening. Met de inzet van Begeleiding in Beeld, een vorm van Zorg op Afstand, speelt Proteion Thuis hierop in. Van Berlo: 'De decentralisatie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO vraagt om de eigen kracht en mogelijkheden van cliënten en hun sociale netwerk. Cliënten moeten de regie (terug)krijgen en zelfredzaamheid moet worden bevorderd. De eerste ervaringen met Begeleiding in Beeld laten zien dat de inzet van technologie de zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten in de thuisbegeleiding ondersteunt.'

Kritische succesfactoren

De pilot is tot stand gekomen via co-creatie. Proteion Thuis voerde een behoefteonderzoek uit onder cliënten en thuisbegeleiders waarna samen met thuisbegeleiders is nagedacht welke diensten tegemoet zouden komen aan deze behoeften. Een van de ideeën die hier uit voortkwam was het bieden van ondersteuning via beeld. Van Berlo: 'Door onze bottom-up aanpak en de actieve rol die thuisbegeleiders hebben gehad bij de ontwikkeling van deze dienst is er veel draagvlak onder professionals. Thuisbegeleiders zijn erg betrokken. Dat is een kritische succesfactor bij de implementatie van Zorg op Afstand.'

Pilot Begeleiding in Beeld

Aan de pilot Begeleiding in Beeld nemen tien thuisbegeleiders en dertig cliënten deel. De pilot is in januari gestart en loopt tot eind dit jaar. De cliënten die deelnemen aan de pilot hebben uiteenlopende problematieken van manische depressiviteit tot opvoedingsproblemen, verslavingen sociaal isolement en persoonlijkheidsstoornissen.

Op basis van tussenevaluaties en een effectonderzoek neemt Proteion Thuis een besluit over opschaling van de dienst.

Bron: Proteion

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg