invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerkingsconvenant voor de Amsterdamse Wijkzorg

Gepubliceerd op:

In Amsterdam werken alle partijen samen voor goede zorg in de wijk voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking. De gemeente Amsterdam, Agis Zorgverzekeringen (onderdeel van Achmea), organisaties voor informele zorg en welzijn en aanbieders van langdurige zorg en ondersteuning ondertekenen een samenwerkingsconvenant voor de Wijkzorg 2014.
 
Wethouder Eric van der Burg: ‘Wijkzorg is de spil van de toekomstige Amsterdamse zorg. Er zijn afspraken gemaakt over de samenwerking en rollen van de verschillende partijen in de wijk. Willen we goede zorg ook in de toekomst beschikbaar houden voor hen die het nodig hebben dan is een nieuwe manier van denken en werken zeer nodig. We willen mensen zo veel mogelijk thuis en in de wijk de ondersteuning bieden die ze nodig hebben’. De deelnemers zorgen gezamenlijk voor de bundeling van ambulante zorg en ondersteuning binnen een netwerk en leveren daarvoor deskundige medewerkers aan.

Beoordelen hulpvraag

Ieder netwerk bestaat in ieder geval uit een wijkverpleegkundige, een HBO-maatschappelijk werker en cliëntondersteuners. Zij hebben een cruciale rol bij het beoordelen van elke hulpvraag en het vinden van een passend antwoord op die vraag samen met de cliënt, waarbij ook welzijn en informele zorg kunnen worden betrokken.

De cliënt bepaalt mede hoe de zorg en ondersteuning eruit komt te zien. Als een cliënt met een hulpvraag aanklopt bij wijkzorg, wordt eerst met de cliënt bekeken hoe deze zelf, met hulp uit de omgeving, het probleem kan oplossen. Eenvoudige vragen worden snel opgelost. Bij langer durende ondersteuning, wordt samen met de cliënt een ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan staat wat de cliënt zelf doet, wat samen met de mantelzorger of anderen wordt opgepakt en welke professionele ondersteuning er geboden wordt. Daarnaast kan de hulpverlener van wijkzorg adviseren over het aanvragen van een specialistische voorziening, zoals dagbesteding of hulp bij het huishouden.

Start Wijkzorg

Op 1 april 2014 is Wijkzorg officieel van start gegaan in vijf startgebieden in Amsterdam. Dat betekent dat ze in die gebieden vanaf 1 april werken volgens de nieuwe werkwijze bij nieuwe cliënten. Geleidelijk krijgen ook de huidige cliënten in 2014 te maken met de nieuwe werkwijze.
 
De Indische Buurt/Oostelijk Havengebied, Gaasperdam-Driemond, Noord West, Osdorp en Bos en Lommer zijn de eerste wijken waar zorg- en welzijnaanbieders samen gaan werken onder de titel Wijkzorg 2014.
 
Bron: gemeente Amsterdam

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg