invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Project Nait Soezen: Wijkverpleegkundige integreert gezondheidszorg en sociaal domein

Gepubliceerd op:

Wijkverpleegkundigen in de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer vormen de spil tussen huisartsen en hulpverleners in het sociale domein. Dat leidt tot efficiënter werken en een groter welzijn voor de cliënt. De wijkverpleegkundigen maken deel uit van het project ‘Nait Soezen’, onderdeel van het ZonMw-programma ‘Zichtbare schakel - de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’.

Zichtbare schakel

Vanuit het ZonMw-programma ‘Zichtbare schakel - de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt’ kwam in oktober 2009 budget beschikbaar voor de inzet van wijkverpleegkundigen in (met name) achterstandswijken in Nederland. In samenwerking met ZonMw is TSN Thuiszorg een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van dit programma. Ook de huisartsen in Groningen en Hoogezand waren geïnteresseerd. Door ELANN (de regionale ondersteuningsorganisatie van de eerstelijns gezondheidszorg) is dit verder uitgewerkt. Uiteindelijk zijn beide partijen gaan samenwerken met als doel bureaucratische belemmeringen, zoals de regelgeving rondom indicatiestelling, zoveel mogelijk weg te nemen.

Op basis van trainingen en intervisiebijeenkomsten is binnen het project ‘Nait Soezen’ een team van mensen samengesteld met een wijkverpleegkundige opleiding. Deze wijkverpleegkundigen vormen de schakel tussen de gezondheidszorg (vertegenwoordigd door de huisartsen) en het sociale domein (vertegenwoordigd door veel verschillende partijen).

Effectief en efficiënt opereren op wijkniveau

Marc Conradi, vertegenwoordiger van de betrokken huisartsen: ‘Zo’n spil was hard nodig. Veel op het eerste oog lichamelijke klachten hebben betrekking op het sociale domein. Huisartsen wilden daarom wel contact hebben met hulpverleners in het sociale domein, maar omdat daar veel partijen bij betrokken zijn, was dat lastig. De wijkverpleegkundige heeft contact met alle betrokkenen en koppelt dat aan de huisartsen terug. Daardoor worden gezondheidszorg en het sociale domein geïntegreerd en dat is noodzakelijk om op wijkniveau effectief en efficiënt te kunnen opereren.’

De 12 wijkverpleegkundigen die Groningen en Hoogeveen eind 2013 tellen, werken volledig zelfstandig. Ze hebben geen toestemming nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een teamleider en kunnen dus direct en ter plekke hulp verlenen. Huisartsen zijn daardoor minder tijd kwijt aan administratieve taken als het invullen van formulieren. Toen de ZonMw-subsidie voor Nait Soezen in 2012 stopte, is het project doorgegaan onder een stuurgroep van huisartsen, de zorgverzekeraar en de gemeenten Groningen en Hoogezand.

Resultaten

Het project heeft tot de volgende resultaten geleid:

  • integratie van gezondheidszorg (huisartsen en wijkverpleegkundigen) in het sociale domein
  • besparing van in het algemeen 18.000-35.000 euro per FTE op jaarbasis door integraal ingezette wijkverpleegkundige
  • stijging van het welzijn van cliënten, afname van eventuele vervolgkosten gezondheidszorg
  • wijkverpleegkundigen hebben hun autonomie terug en kunnen volledig hun eigen taak uitoefenen binnen het sociaal-maatschappelijke veld en de gezondheidszorg
  • huisartsen hoeven minder administratieve taken bij te houden en gaan efficiënter met hun tijd om

Financieringsvorm

Veel wijkverpleegkundigen waren niet gewend aan de mate van zelfstandigheid en vrijheid die ze binnen Nait Soezen kregen. Door de regels rondom indicatiestelling was het hun altijd duidelijk wat ze wel en niet mochten doen.  Het duurde even voordat ze aan die vrijheid gewend waren, maar nu voelen ze zich professionals en volwaardige collega’s van de huisartsen. Ook de huisartsen ervaren dat zo.

Dat Nait Soezen nu gefinancierd wordt door de gemeenten en de zorgverzekeraar, leidt tot gescheiden financieringsvormen voor een gezamenlijke inspanning. Daarover moeten goede afspraken worden gemaakt. Moet het geld dat de wijkverpleegkundige bespaart bijvoorbeeld terugvloeien naar de gemeente of naar de zorgverzekeraar? Convenanten tussen beide partijen moeten helderheid bieden. Daarnaast kost het wat tijd om nog niet deelnemende huisartsen ‘mee’ te krijgen in het project: zij kunnen het beste voorgelicht worden door vakgenoten in plaats van door de gemeente.

Bron: Overheid

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg