invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Persona's zorgtechnologie ouderenzorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Door de inzet van persona’s waarborg je dat domotica aansluit bij belangenhebbenden en echt ondersteunend is. Zorggroep Tangenborgh hanteert vijf persona’s.

Een persona is een archetype dat representatief is voor een groep belanghebbenden. Na gesprekken met bewoners en medewerkers definieerde het domotica-team van Tangenborgh de volgende groepen belanghebbenden:

• intramurale bewoners
• thuiszorgbewoners
• EVV’ers
• verpleegkundigen van afdeling verpleeghuiszorg
• medewerkers verzorging

Vanuit het perspectief van elke groep belanghebbenden is beschreven: Wat ziet en hoort u? Wat vindt u onprettig? Wat geeft u een onveilig gevoel? En waar wordt u blij van? Vervolgens is per groep één persona beschreven die de belangrijkste meningen en opmerkingen vertegenwoordigt.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg