invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Maatschappelijke Business Case trajectzorg JeugdzorgPlus

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De trajectzorg zoals ontwikkeld door Bureau Jeugdzorg Groningen, Wilster en Elker is onderwerp van deze Maatschappelijke Business Case (MBC).

Wanneer de nadruk meer komt te liggen op kosten, bezuinigingen en herschikking van financiële middelen is het belangrijk inzicht te hebben in de baten. De samenhang van problemen en dus van oplossingen vragen om een integrale en stelseloverstijgende benadering. Daarom beschrijft de MBC een totaalbeeld van de trajectzorg: vanuit de perspectieven van de cliënt, professionals, organisatie en maatschappij. Vanuit elk van deze perspectieven worden kosten en baten zoveel mogelijk in beeld gebracht. Doel is met de uitkomsten van de MBC de waarde van trajectzorg verduidelijken naar samenwerkingspartners en financiers.

Aanpak

Ketenpartners (wonen, behandeling, begeleiding en onderwijs) zetten samen met de jongere en ouders een traject uit van maximaal anderhalf jaar. De MBC zet kosten van zo’n traject af tegen te verwachten maatschappelijke baten. De baten zijn gebaseerd op de maatschappelijke prijslijst, Effectencalculator 2013.

Het traject dat een jongere doorloopt bestaat altijd uit 6 elementen:

  • Analyse en perspectiefbepaling
  • Sociale systeem
  • Dagbesteding
  • Regie
  • Doorstroom
  • Traject

In de opbouw van de MBC komt elk van deze elementen per perspectief (cliënt, professionals, organisatie, maatschappij) aan bod en telkens wordt de situatie vóór en na de invoering van In voor zorg! beschreven en de effecten benoemd. Deze effecten vormen gezamenlijk, dus vanuit elk van de perspectieven, de maatschappelijke waarde van de verandering. De maatschappelijke waarde wordt (zo veel mogelijk) vertaald naar kosten en baten.

Uitkomsten

In het rapport wordt aan de hand van twee casussen de analyse uitgevoerd. Stapsgewijs komen alle elementen langs en ontstaat een goed beeld van de ‘winst’ van de verandering. Omdat de analyse integraal is zijn de inzichten ook te gebruiken in een breder verband.

Toekomstperspectief

Deze vertaling is met name kwalitatief. Aanbevolen wordt om deze analyse verder te kwantificeren. Om dit mogelijk te maken zouden de registraties van de drie betrokken zorgorganisaties Bureau Jeugdzorg Groningen, Wilster en Elker, aangepast moeten worden.

Meer weten

 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg