invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Goede website over transitie NHN

Gepubliceerd op:

Hoever zijn de verschillende partijen in Noord-Holland-Noord met de komende transitie? Voor het antwoord is een bezoek aan de website www.sociaaldomein.com de moeite waard.

Op deze ‘transitie-website’ presenteren de gemeenten Schagen, Hollands Kroon en Texel nieuws over de komende transitie. Met informatie vanuit de gemeenten, maar ook met visiestukken van:

  • Zorgorganisaties
  • Pilots (jeugdhulp en sociale wijkteams)
  • Goede voorbeelden

Lokaal én regionaal

Eén van de drijvende krachten achter de transitie-inspanningen van gemeenten in Noord-Holland-Noord is Marcel Eversdijk. Hij is in dienst van de gemeente Schagen en is deelprojectleider en projectsecretaris Sociaal Domein Kop van Noord-Holland, een gebied met bijna 165.000 inwoners. Gemeenten die de transitie voorbereiden, schaken op verschillende borden tegelijkertijd.

Marcel: 'We gebruiken de keukentafel als middel om de vraag achter de vraag te achterhalen. Heel erg lokaal dus. Maar tegelijkertijd zijn we ook van alles regionaal aan het inrichten. Bijvoorbeeld het RAKC, het Regionaal Administratie- en Kenniscentrum.' Dat RAKC regelt de administratieve afhandeling van alle zaken rondom de gedecentraliseerde zorgtaken (de nieuwe Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Wet op de Jeugdzorg) en doet dus ook de administratie na het klantcontact van de wijkteams. Het is een backoffice voor het Sociaal Domein.

Er vallen geen mensen buiten de boot

Behalve met het verkennen van lokale en regionale activiteiten, zijn de NHN-gemeenten ook bezig met het maken van werkafspraken met uiteenlopende organisaties. Met gemeenten onderling, met instellingen, met de wijkteams en met het RAKC-in-oprichting. Veel dynamiek dus in het noorden van Noord-Holland. Toch zijn het nog vooral voorbereidende afspraken. Met zorgaanbieders en verzekeraars worden nog geen concrete onderhandelingen gevoerd, laat Marcel weten.

Een goede voorbereiding is het halve werk vinden Marcel en collega’s. Dat ze op tijd klaar zijn voor de feitelijke transitie staat voor hen buiten kijf. Marcel: 'Op 1 januari 2015 zijn we rond. Er zullen in ons gebied geen mensen buiten de boot vallen.'

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg