invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Gezonde Wijk Overvecht: procesmatige wijkaanpak met (eerstelijns)zorg, welzijn en preventie

Gepubliceerd op:

De gemeente Utrecht, Achmea en het RIVM hebben de brochure ‘Gezonde Wijk Overvecht’ opgesteld. Hierin vertellen de coördinatoren over de procesmatige wijkaanpak waarmee de samenwerking tussen de (eerstelijns)zorg, welzijn en preventie wordt verbeterd met als doel: een gezonder Overvecht.

‘Deze samenwerking is erop gericht dat inwoners de regie over hun eigen gezondheid zo veel mogelijk kunnen pakken. We denken breder dan ziekte en zorg en richten ons ook op gezondheid en gedrag. Achmea en gemeente Utrecht hebben het proces vanaf het begin gefaciliteerd door twee procescoördinatoren in te zetten.’, zeggen Victor Everhardt, Wethouder Volksgezondheid gemeente Utrecht en Marjolein Verstappen, Raad van Bestuur Achmea Zorg en Gezondheid in het voorwoord.

Deze 2 procescoördinatoren zijn Sabine Quak (gemeente Utrecht) en Judith van de Mast (Achmea). ‘Inmiddels werken we ook aan de Gezonde Wijk aanpak in de wijken Kanaleneiland en Ondiep/Zuilen. Ook daar zien we goede samenwerking tussen professionals in eerstelijnszorg, welzijn en preventie. Deze samenwerking is hard nodig, zeker gezien alle ontwikkelingen rond de decentralisaties van taken en bevoegdheden.’

Het project in het kort

 • Doelstellingen: de algemene gezondheid in de wijk verbeteren, het verkleinen van gezondheidsverschillen en de zorg- en welzijnskosten in de hand houden.
 • Door: de samenwerking tussen eerstelijnszorg, preventie en welzijn te bevorderen. En meer samenhang aan te brengen tussen verschillende activiteiten. Inmiddels zijn ook de tweedelijnszorg en het Buurtteam Sociaal nauw betrokken.
 • Speciale aandacht voor: volwassenen met vage klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak.
 • Visie: meervoudige problematiek (medisch, psychisch, maatschappelijk en/of sociaal) is gebaat bij een integrale aanpak. Daarbij vindt een verschuiving plaats van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en bewoners worden meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid.

Tips uit Overvecht

 • Laat zien welke activiteiten in de wijk al bijdragen aan de gezondheidsbevordering van wijkbewoners.
 • Start met een klein en haalbaar doel dat past binnen de ambitie. Liever klein beginnen en groots eindigen dan andersom.
 • Kruip in de huid van de ander. Weet hoe hij werkt, welke ‘taal’ hij spreekt en wat zijn verantwoordelijkheden zijn.

Succesfactoren

 • Een procesaanpak in plaats van een projectmatige aanpak
 • Bottom-up: haal de inbreng van de werkvloer en stel die zeker met mandaat bij bestuurders.
 • Een open houding: denk niet voor de professionals, maar stimuleer ze om zelf met ideeën en oplossingen te komen en faciliteer hun verbeterplannen.
 • Continuïteit: vaste gezichten en een inzet van minimaal drie jaar.
 • Focus: bepaal gezamenlijk met professionals en bewoners per discipline waar de prioriteiten in een wijk liggen en ga daarmee aan de slag. Start met één of twee prioriteiten. Zo blijft het behapbaar voor alle partijen.
 • Financiering binnen het domein: subsidies zijn mooi, maar ga in eerste instantie uit van bestaande budgetten.
 • Gezamenlijke visie en doelstelling: steek daar tijd in en maak ieder jaar ruimte voor verdere aanscherping. Laat de visie en doelstelling terugkomen in alle activiteiten en reguliere werkzaamheden.
 • Werkend leren: deel kennis, ervaar en evalueer, bouw vervolgens verder uit. Zo is onderweg ruimte voor nieuwe inzichten.
 • Kansen zien: staar je niet blind op beperkingen, maar kijk naar wat er wél kan, naar waar je wél invloed op hebt.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg