invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Enschede communiceert over transities sociaal domein

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Niet alleen samenwerken in beleid, maar ook in de communicatie. Dat is het motto van de gemeente Enschede en haar stakeholders. Samen met álle stakeholders pakt Enschede de transities aan.

Het is belangrijk dat gemeenten de veranderingen die de decentralisatie teweegbrengt helder communiceren richting burgers. Dit geldt voor de nieuwe regelgeving en waar inwoners als gevolg daarvan op kunnen rekenen. 

Elkaars krachten en middelen gebruiken

Uitgangspunt in de communicatie is optimaal gebruik maken van elkaars krachten en middelen. Het gemeenschappelijke doel is de boodschap eerlijk en transparant over te brengen aan de verschillende doelgroepen en het voorkomen van tegenstrijdige informatie aan burgers. De boodschap gaat over:

  1. Het informeren over de veranderingen die gaan komen
  2. De oproep die gemeente en stakeholders doen aan de inwoners om meer op eigen kracht te doen en elkaar te helpen: de basis van de transitie

Samen communiceren

Gemeente en partners communiceren samen en ondersteunen elkaar daarin. Zo ontwikkelden zij samen een communicatietoolbox en persbeleid. De communicatiestrategie werd ontwikkeld op basis van de informatie verkregen uit 3 sessies met:

  • Professionals
  • Communicatieadviseurs
  • Bestuurders

Zij houden zich bezig met de domeinen Zorg, Jeugd en Werk.

3 communicatielijnen

De communicatiestrategie van Enschede omvat 3 communicatielijnen:

De participerende samenleving

Het vergroten van eigen kracht en gemeenschapskracht staan hier centraal. Burgers binnen een gemeenschap moeten elkaar hierop aanspreken, en niet de gemeente. Zo bleek uit de eerder gehouden sessies. Concrete praktijkvoorbeelden staan centraal in de campagneboodschap die verspreid wordt via:

  • Wijken
  • Scholen
  • Bedrijven

Het transitieproces

Nieuwsbrieven, website, Twitter en bijeenkomsten worden ingezet voor het verspreiden van actuele informatie over het transitieproces. Zo kunnen gemeente en partners visies en informatie over de transitie delen.

Decentralisaties werk, zorg en jeugd

Eenduidige communicatie richting cliënten en een centrale informatievoorziening vragen om communicatierichtlijnen voor alle informatie over de veranderingen. Deze richtlijnen zoals bijvoorbeeld een huisstijl of contentstijl zijn toepasbaar in de middelen van de gemeente en partners.

Communicatiestrategie in de praktijk

De gemeente Enschede werkt samen met haar partners aan de campagne rond de participerende samenleving. Een informatiebijeenkomst voor bestuurders en beleidsmakers over het transitieproces maakt hier onderdeel van uit. In daaropvolgende sessies volgt de ontwikkeling van een eenduidige contentstijl, die gemeente en álle partners in hun communicatie kunnen toepassen.

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg