invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dichterbij levert kwaliteitsgegevens geautomatieerd aan via portaal

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Dichterbij heeft een tool in gebruik genomen voor het geautomatiseerd aanleveren van kwaliteitsgegevens van de gehandicaptenzorg aan het portaal van Mediquest. Hiermee kunnen zorginstellingen de jaarlijkse vragenlijst over de kwaliteitsgegevens, opgesteld door branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), direct in hun zorgsysteem invullen.

De ingevulde lijst komt via een (eXtensible Markup Language) XML-bestand in het portaal van Mediquest, de verwerker van de kwaliteitsgegevens. Door deze XML-koppeling kunnen zorginstelingen aanzienlijk besparen op de controle van de juistheid en volledigheid van de gegevens.

Portaal voor aanlevering gegevens

Sinds 2012 moeten instellingen uit de gehandicaptenzorg jaarlijks een vragenlijst invullen over de kwaliteit van de geleverde zorg, de zogenaamde kwaliteitskader pijler 2a. Hiervoor heeft gegevensverzamelaar Mediquest een portaal opgericht waar instellingen de gevraagde gegevens kunnen doorgeven. De leden van VGN gebruiken de aangeleverde gegevens voor benchmarks, zodat transparantie in de zorgkwaliteit ontstaat.

Koppeling gegevensuitwisseling

Dichterbij is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor ruim 2800 cliënten vullen medewerkers jaarlijks de zorgkwaliteitsenquête in. Als een cliënt ‘uit zorg gaat’ of wordt overgeplaatst, is er geen directe terugkoppeling naar het portaal mogelijk. Daardoor kost de controle van de gegevens veel tijd en geld. Voor de ouderenzorg (VVT) is er een soortgelijke kwaliteitstoets (zichtbare zorg). Daarvoor is al een koppeling beschikbaar voor gegevensuitwisseling tussen zorgsoftware van instellingen en het aanleverportaal.

Op de vraag van Dichterbij naar een soortgelijke koppeling, is deze in samenspraak met VGN als opdrachtgever gerealiseerd. De specificaties voor de koppeling zijn ook beschikbaar voor andere softwareleveranciers.

Tijdsbesparing en gebruikersgemak

Vanaf 1 januari 2014 ondersteunt het portaal van Mediquest XML-aanleveringen. Voor alle instellingen in de gehandicaptenzorg biedt de koppeling volgens Joost van der Rest, functioneel beheerder bij Dichterbij, een flinke verbetering wat betreft gebruikersgemak. Daarnaast levert het een tijdsbesparing op voor het beheer en de controle van de kwaliteitsgegevens.

Joost van der Rest: 'De koppeling zal ons veel tijdsbesparing en gemak voor onze gebruikers opleveren. Een medewerker is 30 minuten per vragenlijst kwijt, inclusief de controle. Daarbij moet voor elke cliënt worden aangeven dat het formulier op het portaal is ingevuld. Dankzij de koppeling is de afzonderlijke controle niet meer nodig, waardoor we ongeveer 10 minuten tijdwinst per vragenlijst zullen realiseren. Bovendien ontstaat zo inzicht welke medewerker de vragenlijst van welke cliënten hebben ingevuld en welke nog niet.'

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg