invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Friese Meren gaat de wijk in

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In de zomer van 2014 moeten in de gemeente De Friese Meren vier sociale wijkteams actief zijn. Eind 2013 ging in Oudehaske het eerste team van start, in maart 2014 startte team twee in Balk. Per 1 juni krijgen ook Sint Nicolaasga en Lemmer hun eigen sociale wijkteam.

Het sociale wijkteam voor zorggerelateerde vragen bestaat in De Friese Meren uit een wijkverpleegkundige, een welzijnswerker, een ouderenadviseur en een zorgadviseur. Belt iemand met een hulpvraag, dan kijkt het team in een ‘keukentafelgesprek’ samen naar de vraag van de klant en stelt ze een ondersteuningsplan op.

Regelvrije zone

Uniek aan het Friese project is dat, door nauwe samenwerking met het Zorgkantoor, het gebied in Balk is benoemd tot ‘regelvrije zone’. Dat betekent dat de wijkverpleegkundige zonder verdere indicatiestelling van het CIZ voorzieningen kan inzetten uit de huidige AWBZ. Het resultaat: korte lijnen, snel inspelen op de vraag van de klant en minder bureaucratie.

Expertiseteam

Er is nog een manier waarop de Friese Meren de lijnen kort houdt: naast de wijkteams is ook een expertiseteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit deskundigen op diverse gebieden, zoals dementie, psychiatrie of verstandelijke handicaps. Heeft het wijkteam meer informatie of advies nodig? Dan hoeven zij niet zelf op zoek, maar staat het expertiseteam paraat.

Plannen en toekomst

Naar de juiste invulling van de expertiseteams wordt nog gezocht. Uiteindelijk moet in het team kennis over alle doelgroepen aanwezig zijn. Ook wordt hard gewerkt aan de invulling van de nieuwe taken uit de Jeugdwet. In de herfst zullen bijvoorbeeld jeugd- en gezinswerkers worden toegevoegd aan het sociale wijkteam. Daarna wil De Friese Meren de wijkteams zo snel mogelijk over de hele gemeente uitrollen.

Meer informatie

  • Meer informatie over de sociale wijkteams in De Friese Meren is verkrijgbaar bij Jaap Glas, programmamanager Sociaal Domein van de gemeente. Mail j.glas@defriesemeren.nl of bel 06 12326721.

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg