invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

BrabantZorg zet TeamSHOPP in

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

BrabantZorg is een verpleging, verzorging en thuiszorg  (VV&T) organisatie  met zo’n 5500 medewerkers, waarbinnen door middel van een meerjarig transitieproces wordt geïnvesteerd in houding en gedrag van medewerkers.

Onder het motto van ‘waarden naar gedrag’ is BrabantZorg vanaf eind 2010 een In voor zorg-traject gestart, gericht op het optimaliseren van samenwerking. Hierbij wordt gewerkt vanuit de gedachte: ‘de trap van bovenaf schoonvegen’. In een jaar tijd hebben (top)management en vervolgens alle teammanagers van alle BrabantZorg locaties zich gericht op de ontwikkeling van teamwork, leiderschap en coachings- vaardigheden. In de huidige fase (winter 2011 – zomer 2012) is de focus gericht op de zorgteams.

Gedurende het gehele traject, iedere trede van de ‘verbetertrap’, wordt gebruik gemaakt van meet- en coachinstrumenten binnen het TeamSHOPP-curriculum. TeamSHOPP staat voor ‘Team Strategieën en Hulpmiddelen voor Optimalisatie van Prestaties en Patiëntveiligheid’. Managers worden intensief begeleid in het ontwikkelen van waardengerichte coachvaardigheden en getraind (coach-de-coach). Zorgteams en managementteams worden begeleid met het inzetten van concrete instrumenten om teamwork verder te ontwikkelen, van bestuursniveau tot en met de werkvloer (train-de-trainer).

Spiegelen / meten en ontwikkelen van houding en gedrag gaan binnen het concern brede transitieproces, hand-in-hand met procesinnovatie (LEAN) en het inbedden van cliëntgericht werken en denken. Het einddoel van het transitietraject is: optimale aandacht, keuze en gemak voor BrabantZorg, de cliënt en zijn/haar naasten.

‘Zicht op blinde vlekken en  meer bewustwording ‘

Gevraagd naar de ervaringen binnen BrabantZorg over het gevolgde  traject tot nu toe, waarbij verschillende  meetinstrumenten van TeamSHOPP zijn ingezet, kwamen een aantal mensen met de volgende reacties:

‘Daar waar je denkt het wel te weten, blijkt er echt nog een wereld te winnen. Door het toeassen van de meetinstrumenten, vragenlijsten op  verschillende (management)niveaus, heb ik  zicht op de blinde vlekken gekregen, is er meer bewustwording van effect van gedrag en zijn er concrete handvatten om met elkaar in gesprek te gaan, gericht op een betere samenwerking. Er is een beweging opgang gekomen in korte tijd!  De volgende stap is de doorvertaling naar de zorgteams!’
Suzan Kroesen, BrabantZorg, Manager Locatiegroep Maasland West
 
‘Ik heb het traject zowel voor mij zelf als voor mijn collega’s in het management team (MT) ervaren als een zeer indringend proces. Aanvankelijk was het erg confronterend, maar door het toch aan te gaan, leidde het tot bewustzijn over dat intenties niet altijd overkomen zoals bedoeld en tot gesprekken met elkaar over hoe dat anders kan. Een jaar geleden zag ik op tegen MT-vergaderingen van 3 uur; nu kijk ik er naar uit!’
Lo van Loenen Martinet, BrabantZorg, manager locatiegroep Oss West Megen

‘De meetinstrumenten hebben mij aangezet tot het in beweging zetten van een aantal interpersoonlijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect op mijn presentaties, de mensen waarvoor ik mag werken, maar ook op privérelaties. Het is me gelukt om oude disfunctionele patronen te doorbreken en deze stap voor stap te vervangen door nieuwe, functionele patronen. Het mooie is dat het ook nog echt waar is.’
Frank van Putten, BrabantZorg, locatiemanager Ammerzoden

‘Het meetinstrument heeft me meer inzicht gegeven in mijn gedragsstijlen en hoe anderen dit interpreteren. Het mooiste van dit proces is dat de gesprekken die je hierover met je collega’s voert veel intenser en waarde(n)voller worden, dat is èchte meerwaarde!’
Luc Verhoeven, Bestuurssecretaris BrabantZorg

Meer weten

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg