invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Betekentafel voor dialooggestuurde zorgverlening

Gepubliceerd op:

Stichting Sprank zorgt voor ruim 500 cliënten met een verstandelijke handicap op circa 30 locaties door heel Nederland. Om invulling te geven aan de nieuwe zorgvisie, te weten een dialooggestuurde zorgverlening, introduceerde de organisatie een aanpak met ‘betekentafels’.

Driehoek cliënt-netwerk-zorgprofessional

De betekentafel is een gremium van medewerkers, naasten en vrijwilligers (cliëntsysteem) die samen met cliënten antwoorden zoeken op vragen als: Wat een cliënt zelf kan doen? Waarin kan een professional meer loslaten? De driehoek cliënt-netwerk-zorgprofessional komt middels betekentafels gezamenlijk tot een inzicht en voorstel, ‘outcome’ genoemd door Sprank. Deze outcome bepaalt welke interventies nodig zijn en maakt duidelijk wat er moet of kan veranderen ten aanzien van overhead, deskundigheid op locatie et cetera.

Resultaten

  • Betrokkenen voelen zich eigenaar van het zorgproces op locatie vanuit driehoek: cliënt, cliëntsysteem, medewerkers (binnen kaders);
  • Medewerkers werken vanuit dialoog, ondersteunen de eigen regie van de cliënt en werken resultaatgericht;
  • De cliënt krijgt meer zeggenschap en regie, en participeert meer;
  • Gezamenlijk ontwikkelt de driehoek instrumenten voor zorg en ondersteunende diensten.

De voorbereiding

De betrokken medewerkers krijgen informatie over bijvoorbeeld zelfregie, het samenwerken van formele en informele zorg en hoe in te spelen op lokale initiatieven.

Voorafgaand aan de eerste betekentafel worden voor naasten, vrijwilligers en medewerkers informatiebijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen binnen en buiten Sprank te schetsen, om vragen te beantwoorden en om duidelijkheid te verschaffen over het vervolg. De voorzitters van de cliëntenoverleggen behandelen in een bewonersoverleg wat men fijn vindt en wat er anders moet en lichten toe hoe wat er gaat gebeuren. De resultaten van beide bijeenkomsten vormen de basis voor de eerste betekentafel.

De sectormanager nodigt in overleg met een cliëntbegeleider cliënten, vrijwilligers, begeleiders en medewerkers uit, zorgt dat bovenstaande resultaten verzameld zijn plus het locatieplan, personele en financiële kaders et cetera.

De betekentafel

Gezamenlijk en gelijkwaardig wordt door de driehoek ingegaan op de vraag hoe werkelijk betekenisvol te leven met een kleinere portemonnee. Ook een gedragsdeskundige is aanwezig om een bijdrage te leveren. Indien gewenst kunnen Lean-instrumenten worden toegepast en kan gebruikgemaakt worden van ervaringen van andere organisaties vanuit In voor Zorg!. In dialoog met elkaar worden zaken besproken en oplossingen gezocht.

De betekentafel levert een plan én een kernteam op dat bestaat uit een cliënt, een naaste, een begeleider, coördinerend begeleider, gedragskundige, een coach vanuit Sprank, en indien nodig een financieel of hrm-deskundige. De rol van de sectormanager is toehoorder en beslisser. In het plan staan opdracht, doel, tijdspad, noodzakelijke middelen, verantwoordelijken, gewenst resultaat en de wijze van terugkoppeling en evaluatie. Het plan dat gedeeld wordt op intranet vormt met de andere betekentafel-plannen een integrale aanpak voor de implementatie van verbeterideeën.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg