invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Assesments MD bij Amsta: duurzaam versterken kwaliteit leidinggevenden

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat geldt ook voor de keuze van instrumenten voor het in kaart brengen van iemands leer- en ontwikkeldoelen bij management development (MD) en/of programma’s van leidinggevenden. Kies je voor bestaande tests (voordeel: gevalideerd, makkelijk af te nemen; nadeel: vaak niet op maat van de organisatie) of zelf te ontwikkelen vragenlijsten? (voordeel: op maat van de organisatie, veel aanvullende informatie; nadeel: bewerkelijk, minder gevalideerd). En hoe voorkom je dat het afnemen van assesments een éénmalige exercitie is die vaak weer in de bureaulade verdwijnt?

Binnen het In voor zorg-traject van Amsta is eerst geformuleerd wat de functionaliteit van assessments in het kader van management development zou moeten zijn. Dit heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

  • gericht op persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende, in relatie tot de strategische doelen van de organisatie
  • duurzaam en langlopend bruikbaar
  • zo veel mogelijk verbonden met de reguliere Personeel en Organisatie (P&O) processen
  • praktisch toepasbaar
  • mogelijkheid tot 360° feedback
  • concrete opbrengsten die direct toegepast kunnen worden in een leerplan of persoonlijk ontwikkelplan (POP) en programma’s binnen de organisatie

Op basis van bovenstaande is binnen Amsta gekozen voor een combinatie van een bestaande test in een 360° opstelling (de Quinn test, wereldwijd veel gebruikt en goed gevalideerd) en een zelf ontwikkelde open vragenlijst. Het proces van afname is ingebed in het reguliere proces van functioneringsgesprekken met een belangrijke rol voor de leidinggevende. De opbrengst van het assesmentproces is een leerplan dat geaccordeerd wordt door de deelnemer en de leidinggevende, en dat gedurende een aantal jaren gebruikt kan worden. Evaluatie en voortgang wordt jaarlijks besproken in het functioneringsgesprek.

Het op deze wijze uitvoeren van assessments is een tamelijk intensief proces, dat tijd vraagt van diverse partijen. Eenmaal goed uitgevoerd, levert het echter veel materiaal op, en is het goed toepasbaar en een stimulans voor het focussen op het duurzaam versterken van de kwaliteit van de leidinggevenden binnen de organisatie.

Na afloop van het In voor zorg- traject wordt het instrumentarium binnen Amsta geborgd in de reguliere Personeels en Organisatie (P&O) processen.

Meer  weten

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg