invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Abrona reduceert management en clustert dienstverlening in 4 kerntaken

Gepubliceerd op:

De decentralisatie van AWBZ-taken betekent voor Abrona dat een groot deel van haar cliënten voor begeleiding  straks bij de gemeente moet aankloppen. Abrona moet inspelen op deze veranderingen en voert een vergaande organisatieverandering door, waarbij ze haar besturingsfilosofie en organisatiestructuur aanpast. De dienstverlening wordt geclusterd in vier kerntaken en het aantal managementfuncties en ondersteunende functies wordt gereduceerd.

Regie zo laag mogelijk

De nieuwe besturingsfilosofie houdt in dat werkzaamheden flexibel georganiseerd worden en dat verantwoordelijkheden en regie zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn. Deze en andere wijzigingen die zijn uitgewerkt in veranderplannen, betekenen dat er in omvang ongeveer 150 voltijd banen in de komende 3 jaar komen te vervallen. Per 1 januari 2014 verdwijnt de directielaag en clustert Abrona haar dienstverlening in: 

  1. specialistische langdurige zorg
  2. generalistische langdurige zorg
  3. behandeling & expertise
  4. maatschappelijke ondersteuning

De drie ondersteunende diensten gaan bestaan uit Finance & Control, Human Resources en Vastgoed, ICT & Facilitair. Het aantal managers wordt van 10 naar 7 teruggebracht.

Ruimte voor medewerkers

Voorzitter raad van bestuur Jan Duenk: 'Abrona in verandering is veel meer dan enkel bezuinigen. Anders werken gaat over gedrag en cultuur. Onszelf veranderen in hoe we ons werk doen, dat is misschien wel de moeilijkste opgave. Hoewel onze koers in belangrijke mate door overheid en politiek wordt beïnvloed, houden we ons doel voortdurend voor ogen: een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en hen een waardevolle toekomst bieden. De nieuwe organisatie moet medewerkers de ruimte geven hun werk voor de cliënt op een verantwoorde manier te blijven doen, nu en in de toekomst.'

De afgelopen maanden zijn medewerkers, cliënten, familie en vrijwilligers op verschillende manieren geïnformeerd over de veranderingen waaronder via bijeenkomsten en nieuwsbrieven.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg