invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgaanbodplan Zorghuus Vorden voor optimale samenwerking eerste lijn

Gepubliceerd op:

In dit zorgaanbodplan zijn de plannen beschreven van professionals die samenwerken binnen Zorghuus Vorden. Zorghuus Vorden is in juli 2015 opgericht om het zorgaanbod in de eerste lijn te versterken en als professionals (beter) samen te werken aan optimale ondersteuning / zorg voor inwoners van Vorden. Menzis ondersteunt via haar inkoopbeleid de samenwerking tussen professionals in de eerste lijn. Het zorgaanbodplan dient als basis voor (financiële) afspraken over de door het Zorghuus te realiseren plannen in de periode 2016 - 2019.

Veilig langer thuis

De visie van Het Zorghuus is dat ouderen in Vorden door goede samenwerking van professionals veilig langer thuis kunnen blijven wonen. Door eigen mogelijkheden van mensen te ondersteunen en goed samen te werken met alle relevante betrokkenen, kunnen de beschikbare middelen zinnig en zuinig worden ingezet. Professionals die samenwerken binnen Zorghuus Vorden zijn:

  • Huisartsen
  • Sensire
  • Buurtzorg
  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Mediq apotheek

Het Zorghuus wil nauw samenwerken met andere (lokale) partijen, waaronder het sociale wijkteam Vorden /gemeente Bronckhorst en lokale ondernemers. De ondersteuning en zorg voor inwoners van Vorden is een gezamenlijke uitdaging. In samenwerking worden thema’s uitwerking gegeven, zodat ondersteuning en zorg voor inwoners van Vorden beschikbaar en toegankelijk blijven voor wie hierop is aangewezen. Gemeente Bronckhorst en Menzis ondersteunen vanuit hun vanuit hun gezamenlijke beleidsagenda de samenwerking van professionals over de grenzen van Zvw en Wmo heen.

Wijkscan en zorgpad

Aan de hand van een zogenaamde wijkscan is een profiel van Vorden beschreven. Aan de hand van het gebiedsprofiel heeft het Zorghuus gekozen voor het zorgprogramma (kwetsbare) ouderen. Het programma beoogt de gezondheid van ouderen in Vorden te bevorderen, zodat (kwetsbare) ouderen in Vorden langer in eigen omgeving kunnen wonen en regie kunnen (be)houden op de invulling van hun eigen leven. Dit is uitgewerkt in een aantal projecten en voorzien van een aanpak en begroting.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg