invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZZG Zorggroep faciliteert familieparticipatie met partnerproject

Gepubliceerd op:

Familieparticipatie is onmisbaar in de langdurige zorg, zeker voor cliënten in een intramurale setting. Dankzij familieparticipatie kan een cliënt zijn leven op een zo vertrouwd mogelijke manier in zijn nieuwe omgeving voortzetten. Dat levert een grote bijdrage aan het welzijn van de cliënt. Familieparticipatie lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. ZZG Zorggroep besteedt dan ook bewust extra tijd en aandacht aan dit thema.

Cliënten hebben niet altijd (goed) contact met hun familie, familieleden zijn té druk met werk en hun privéleven of weten niet goed op welke manier zij kunnen bijdragen. Familieparticipatie komt in ieder geval meestal niet vanzelf op gang. ‘Daarom brengen we familieparticipatie op een laagdrempelige manier onder de aandacht’, zegt Jos de Jong, locatiemanager Eikenhorst en Berkenhof van ZZG Zorggroep. ‘Mooi voorbeeld is Eikenhorst Bakt, een taartbakwedstrijd waaraan teams van cliënten, familie en verzorgenden meedoen.’

‘Hopelijk levert familieparticipatie tevreden cliënten en blije medewerkers op’, aldus Jos de Jong. ‘De sleutel tot succes? Open staan voor ideeën, inhaken op specifieke kwaliteiten van familieleden en vooral: het klein houden. Dat maakt het overzichtelijk, neemt de druk weg.’

Partnerproject

Om familieparticipatie verder te versterken heeft ZZG Zorggroep het ‘partnerproject’ opgezet. Hella Meens en Gerdine Smit zijn door ZZG Zorggroep ingezet als facilitators van dit project. ‘Via het partnerproject brengen we familieleden die het welzijn van hun partner, vader of moeder willen verbeteren, bij elkaar. Wij helpen bij het benoemen van één specifiek onderwerp en het gewenste resultaat, waarna we dit voorleggen aan de medewerkers. Deze gaan vervolgens samen met de familieleden als partners aan de slag om de wens te verwezenlijken en in te bedden in de dagelijkse praktijk.’

Terra

Meneer Jansen woont in de kleinschalige woonvorm Terra van ZZG Zorggroep. Zijn dochter Marianne Rehé komt 2 keer per week op bezoek. ‘Meestal maken we een kleine wandeling, waarbij ik soms ook andere bewoners meeneem. In Terra zijn verzorging en catering prima geregeld. Voor één-op-één contact met bewoners is vaak te weinig tijd. Daar ligt een mooie taak voor de familie. Ik merk dat anderen het soms moeilijk vinden om bij hun dementerende ouders op bezoek te gaan, niet weten wat ze moeten zeggen. Daarom is het belangrijk om familieparticipatie af te stemmen op iemands passie. Er zijn vast familieleden die een instrument bespelen en het misschien wel leuk vinden om op gezette tijden op te treden.’

Marja Reijnen: ‘Toen mijn ouders in Terra woonden, kwam ik bijna iedere dag op bezoek. Ik leverde allerlei hand- en spandiensten, hielp tussen de middag vaak met het eten. Samen met mijn ouders en andere bewoners aan tafel zitten was erg gezellig. Het gaf me een gevoel van thuiskomen. Sinds mijn ouders zijn overleden, ga ik nog steeds geregeld even langs op momenten dat het mij uitkomt. Sommige bewoners kennen me nog, zijn echt blij om me te zien. Het zou mooi zijn als meer familie- of oud familieleden dat deden. Hoe? Door als familie aanwezig te zijn bij activiteiten en voorlichtingsavonden over bijvoorbeeld dementie. Dat verlaagt de drempel.’

De Weegbree

Verschillende familieleden van Ger Janssen namen al hun intrek in verpleeghuis De Weegbree van ZZG Zorggroep. ‘Bij de verhuizing van onze moeder naar de Weegbree zeiden we tegen het personeel: Met onze moeder krijg je er de hele familie bij. Ook mijn schoonzus heeft hier gewoond. Dagelijks kwam ik langs. Nadat mijn man overleed, werd ik vrijwilliger in de Weegbree. Een paar keer per week ben ik hier. Dan help ik met de grote activiteiten. Verder bezoek ik mijn zwager die hier ook woont. Ik kom voor hem, maar ook voor andere bewoners. Ik kijk televisie, lees voor, sla mijn arm om iemands schouder als het nodig is. Dat zijn mooie momenten. Zeker als er andere bezoekers zijn. Dan lijken we vaak één grote familie.’

Bron: ZZG Zorggroep

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg