invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

ZZG Zorggroep: Sociale wijkteams

Gepubliceerd op:

In Nijmegen wordt in steeds meer wijken gebruik gemaakt van sociale wijkteams. Het doel is om, met medewerking van de bewoners zelf, van mensen uit de directe omgeving en waar nodig met inzet van professionals, tot praktische oplossingen ‘dicht bij huis’ te komen. Door de sociale wijkteams wordt er bezuinigd op de manier van werken, in plaats van op de zorg zelf.

ZZG Zorggroep in het sociale wijkteam

ZZG Zorggroep zorgt voor een wijkverpleegkundige in elk sociaal wijkteam. Anke van Duijnhoven is een van de wijkverpleegkundigen die werkzaam is in een sociaal wijkteam.

Anke: 'Die dubbelrol is voor mij erg zinvol, omdat ik weet welke zorgvragen er leven in Hatert. Ik kan deze informatie gebruiken in de wijkontwikkeling die vanuit het sociale wijkteam opgepakt wordt. Ook kan ik de kennis die ik opdoe in het sociale wijkteam overbrengen naar mijn collega’s binnen de wijkverpleging. Een goede kruisbestuiving waar in de toekomst nog veel meer uit te halen is, in het belang van goede en betaalbare zorg. Vaak gaat het niet direct om een zorgvraag maar meer om de behoefte aan ontmoeting of een zinvolle dagbesteding. Een cliënt bijvoorbeeld, die was in een sociaal isolement terechtgekomen en ontwikkelde daardoor allerlei medische klachten waarvoor de huisarts regelmatig werd bezocht. Ik heb de cliënt in contact kunnen brengen met een eetgroep. Nu bezoekt deze persoon tweewekelijks die groep en zijn de klachten aanzienlijk verminderd. Niet alles hoeft direct met zorg ondersteund te worden. Mensen kunnen heel veel zélf, met ondersteuning van naasten, vrijwilligers en de netwerken in de wijk!'

Samenstelling varieert per wijk

Cecile Steentjes is als ZZG-programmamanager coördinator van de wijkverpleging in de sociale wijkteams voor ZZG.

Cecile: 'Je zou kunnen zeggen dat er nieuwe steun- en stutstructuren nodig zijn binnen de wijken. De sociale wijkteams hebben korte communicatielijnen en de medewerkers maken hierdoor beter gebruik van elkaars kennis en ervaring. Geen wijk is hetzelfde. Daarom heeft elk sociaal wijkteam een andere samenstelling. Zijn er bijvoorbeeld veel ouderen in een wijk, of jonge gezinnen, dan zie je dat terug in de professionals die deel uitmaken van het team. Vast vertegenwoordigd zijn wel altijd maatschappelijk werk, een WMO-consulent, opbouwwerker en een wijkverpleegkundige. Het sociale wijkteam fungeert als de voelsprieten, oren en ogen van de wijk en speelt in op de vragen die spelen bij de bewoners.'

De sociale wijkteams worden door andere wijken als voorbeeld gezien. In de Nijmeegse wijken/stadsdelen Hatert, Lindenholt, Dukenburg, Noord, Midden en Oud West zijn inmiddels sociale wijkteams ingesteld. Dit jaar starten verder: Nieuw West, Centrum en Oost. Ook in Wijchen is het sociaal wijkteam al operationeel. Verder volgen Groesbeek, Millingen, Ubbergen en Druten ook binnenkort.

Bron: ZZG Zorggroep

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg