invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Van burger tot regio hebben een rol in Welzijn Nieuwe Stijl 2.0

Gepubliceerd op:

In Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) 2.0 ligt de focus op de rol die ieder vervult. Kwetsbare groepen zijn beter geholpen als het eigen netwerk versterkt en betrokken wordt bij de hulpverlening. Zo kan de inzet van professionele hulpverlening beperkt worden en zijn oplossingen duurzamer.

Doorontwikkeling WNS-aanpak

Sinds 2012 werken Stichting Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk en enkele andere partners samen om een lokale infrastructuur te ontwikkelen. Met hun aanpak anticiperen de welzijnsorganisaties ook op de decentralisatie. Bovendien wordt de verantwoordelijkheid voor activiteiten en projecten expliciet bij deelnemers en vrijwilligers zelf gelegd.

In dit kader is door hen een model ontwikkeld dat een doorvertaling is van de WNS-aanpak die sinds 2010 door veel gemeenten en welzijnsorganisaties wordt gehanteerd. In het nieuwe model heeft elke partij, van burger tot buurt, gemeente en regio, een rol. Puntsgewijs zijn taken en rollen benoemd en ook de uitgangspunten van de aanpak zijn opgenomen in WNS 2.0.

welzijn nieuwe stijl

Bakens

Het model WNS 2.0 gaat uit van de oorspronkelijke bakens of kenmerken van WNS die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector. Het betreft de volgende bakens:

  1. Gericht op de vraag achter de vraag
  2. Gebaseerd op de eigen kracht van de burger
  3. Direct erop af
  4. Formeel en informeel in optimale verhouding
  5. Doordachte balans van collectief en individueel
  6. Integraal werken
  7. Niet vrijblijvend maar resultaatgericht
  8. Gebaseerd op ruimte voor de professional

Meer weten

Dossier(s)

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg