invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Samenwerking Menzis, gemeenten en regio’s

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De hervormingen van de langdurige zorg vragen om goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Zowel de gemeenten (vanuit de Wmo) als de zorgverzekeraars (vanuit de Zvw) zijn in het nieuwe stelsel opdrachtgever en financier. Daarnaast bestaat er veel overlap tussen de cliëntpopulaties die zij bedienen vanuit respectievelijk de Wmo en de Zvw. Daarom hebben Menzis, de gemeenten Arnhem, Enschede, Groningen en Den Haag en de regio’s Achterhoek, Arnhem, Groningen en Twente uitgesproken een langetermijnpartnerschap aan te willen gaan om in gezamenlijkheid invulling te geven aan hun (nieuwe) verantwoordelijkheden.

Met de Werkagenda gaan Menzis en de samenwerkende gemeenten een langdurig partnerschap aan. De komende jaren wordt gezamenlijk gewerkt aan een aantal thema’s, zoals preventie, extramuralisering, integrale gebiedsaanpak, wijkverpleging en afhankelijkheden. Specifieke aandacht hebben de doelgroepen kwetsbare ouderen, GGZ volwassenen en Jeugd (18-/+).

De invalshoek is hoe cliënten integraal over de wetten heen, de meest effectieve, efficiënte, kwalitatieve en passende vorm van hulp, ondersteuning en/of zorg kunnen ontvangen. De gemeenten en Menzis nemen zo gezamenlijk en integraal de verantwoordelijkheid voor het realiseren van zowel de transitie als de transformatie, zoals de herziening van de langdurige zorg beoogt. Dat heeft ook voordelen voor zowel de cliënt (maatwerk, eenduidigheid, integraliteit) als voor de zorgaanbieder (beperking administratieve lasten, duidelijke doelstelling, eenduidige verantwoording, integrale bekostiging).

De samenwerking loopt in ieder geval tot eind 2017, zal jaarlijks worden geëvalueerd en, indien nodig, herijkt. Eind 2017 wordt gekeken of en op welke wijze continuering van de samenwerking wenselijk en noodzakelijk is. Bij vragen over de samenwerking kunt u een e-mail sturen naar samenwerkingsagenda@aef.nl

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg