invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Rollen en taken binnen zelfsturende teams

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De mate van zelfsturing verschilt per organisatie. Kaders geven de speelruimte van zelfsturende teams aan. De verdeling van rollen en taken die bij de teams komen te liggen, en dat wat management, staf en ondersteuning doen, kristalliseert zich na verloop van tijd uit.

Verschillende deelnemers aan de thematranche zelfsturing intramuraal hebben hun eigen manier ontdekt om de rollen en taken binnen zelfsturende teams te bepalen en verdelen. 

  • Zuidwester is aan de slag gegaan met dialoogtafels waarin de teams, die een jaar geëxperimenteerd hebben met zelforganiserende teams, ontdekken en leren hoever zelforganisatie voor hen reikt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Bekijk de vragenlijst en het overzicht van taken en verantwoordelijkheden (pdf).
  • Zorggroep de Vechtstreek en Viattence hebben de Belbin test ingezet om rollen en taken te verdelen. De Belbintest geeft zicht op de samenstelling van een team en de sterke en zwakke kanten. Aan de hand van deze informatie kun je tot een meer evenwichtige teamsamenstelling komen. De medewerkers hebben bij de omslag de teamrollentest ingevuld. Ook voor de organisatie gaf dit een goed beeld van waar de medewerkers staan wat betreft hun rollen. In voor zorg! heeft eerder de Belbintest ingezet bij Zorgcentra Zuid-West Drenthe (ZZWD). Lees: Teamrollen en teamontwikkeling meten met Belbin 
  • Birkhoven Zorggoed heeft een overzicht gemaakt van 9 hoofdonderwerpen, met daarbij de te verdelen taken voor het team en de kaders die de teams daarbij meekrijgen. Bekijk het overzicht met taken en kaders van Birkhoven (pdf).
  • Opella heeft een overzicht van de rollen en taken van de teams opgesteld (pdf).

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg