invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Pluryn kiest bij verbetertraject voor co-creatie met cliënten

Gepubliceerd op:

Op een locatie van Pluryn waar jongeren begeleid wonen blijven de resultaten achter. Er is onvoldoende vooruitgang bij de jongeren. Welke verandering is nodig? Om antwoord te krijgen besluit men jongeren en hun ouders te betrekken bij het behoefteonderzoek. De opzet en resultaten zijn vastgelegd in het boekje Innovatie Begeleid Wonen Pluryn.

Het team stelt zich de vraag of de huidige behandelmethodiek passend is voor de huidige doelgroep, 18 jaar en ouder? En of de opbouw van expertise en vaardigheden van het team voldoende zijn. Loopt de leeftijdsopbouw van de zittende jongeren niet teveel uiteen? Hoe kunnen ze een proactieve houding van de jongeren stimuleren om zelf te werken aan behandeldoelen?

Werkwijze

Bij het zoeken naar antwoorden is gekozen voor co-creatie. Ouders en jongeren zijn geïnterviewd om inzicht te krijgen in ervaringen, wensen en behoeften. Ook hun persoonlijke toekomstdroom werd gedeeld. Vervolgens zijn de verhalen in een workshop besproken met onder meer de groepsleiders, ouders en behandelaars. Het doel van de workshop was inventariseren wat een en ander betekende voor de dienstverlening. Vervolgens zijn gezamenlijk kansen voor verbetering geformuleerd ten aanzien van de visie, relatie en contact tussen medewerker en jongere, participatie en teamontwikkeling.

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg