invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

GezondVeluwe zet samen met gemeenten handtekening onder intentieverklaring

Gepubliceerd op:

Zorgalliantie GezondVeluwe heeft op 1 juni jl. met gemeenten in de regio Noord-Veluwe en Zeewolde de intentie uitgesproken om de zorg en ondersteuning rondom kwetsbare ouderen gezamenlijk aan te gaan pakken.

GezondVeluwe beoogt samen met de partijen in de regio, de gezondheidszorg en de ondersteuning van de 150.000 inwoners in de regio duurzaam te organiseren, dichtbij de thuissituatie, en verenigt een groot aantal huisartsen, ziekenhuis St Jansdal en Zorggroep Noordwest-Veluwe. In oktober deed de zorgalliantie nog van zich spreken door namens de zorgaanbieders eisen te stellen aan de zorgverzekeraar in plaats van andersom. Acht criteria stelt men verzekeraars om voor het GezondVeluwe-keurmerk in aanmerking te komen. Nu zet de groep een nieuwe stap door nadrukkelijker met gemeenten op te gaan trekken.

Intentieverklaring

Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus: ‘In de Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde gaan we samenwerken met lokale ouderenteams en een digitaal communicatiesysteem. Ook komt er meer aandacht voor activiteiten voor het behoud van gezondheid en welbevinden van ouderen.’

Ouderenteams

De lokale ouderenteams zijn min of meer gebaseerd op het concept van ‘SamenOud’. In de teams zitten professionals zoals de huisarts, een wijkverpleegkundige, apotheker, diëtiste, Wmo-consulent of een geriater. Ook gaan de gemeenten en Zorgbelang Gelderland in afstemming met ouderen, naasten en lokale organisaties activiteiten ontwikkelen gericht op vitaliteit en gezondheid.

Digitale communicatie

De vijf gemeenten gaan vanaf 2017 gebruik maken van het digitaal communicatiesysteem OZOverbindzorg. Bij dit platform bepalen de oudere en hun mantelzorgers wie toegang tot hun informatie krijgt. Hun zorgverleners kunnen vervolgens direct met elkaar communiceren, afstemmen en snel handelen.

De samenwerkingspartners die op 1 juni de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom (kwetsbare) ouderen’ hebben getekend zijn: Medicamus Zorg BV, Gemeente Ermelo, Gemeente Harderwijk, Gemeente Nunspeet, Gemeente Putten, Gemeente Zeewolde, Icare, Ziekenhuis St Jansdal en In voor zorg-deelnemers Zorggroep Noordwest-Veluwe, Woonzorg Unie Veluwe en Coloriet. Het programmamanagement ligt in handen van Raedelijn.

Meer weten

 

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg