invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Emergis: familie op de juiste manier betrekken met behulp van de Triadekaart

Gepubliceerd op:

De Triadekaart bevat een lijst van taken waarop hulpverlener, cliënt en familie kunnen aangeven wat zij voor hun rekening kunnen nemen. Na het invullen volgt een ‘triade’-gesprek waarin de taakverdeling besproken wordt en afspraken gemaakt worden over het vervolg en de ondersteuning. De Triadekaart helpt GGZ-aanbieders om familie op een gepaste manier bij de zorg te betrekken. De houding van de familie is immers van grote invloed op de ziekte van de cliënt. De Triadekaart is ontwikkeld door Ypsilon, de vereniging voor familieleden van mensen met een verhoogde kans op psychose.

2 pilots 

Emergis startte met invoering van de Triadekaart met 2 pilots, waarbij Ypsilon hielp bij een goede voorlichting van de hulperleners die met de Triadekaart moesten gaan werken. Toon van Meel, hoofd Langdurige Zorg en Wonen: 'Met rollenspelen leerden de hulpverleners de kaart te gebruiken, waarbij hulpverleners zichzelf of de cliënt speelden en Ypsilonleden de familie.’ Maar in de praktijk gleed het enthousiasme onder de hulpverleners wat weg. Van Meel: ‘Hun ervaringen met familieleden waren niet altijd zo prettig. Familieleden klagen nogal eens over bejegening, over de behandeling of over niet nagekomen afspraken. Sommige hulpverleners vonden het lastig om met hen dergelijke gesprekken aan te gaan.' Hierop heeft Emergis haar medewerkers een training in gesprekstechnieken aangeboden.

Uitrol 

Na de afronding van de pilots lag de invoering even stil. Totdat de instelling aan de slag ging met het terugdringen van dwang en drang en de inzet van familieleden hierbij ook weer cruciaal bleek. Dit gaf het project een nieuwe impuls. Er werd een grote voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd waarbij hulpverleners, cliënten en Ypsilonleden in groepjes bij elkaar gezet werden. Zij moesten 3 mogelijke belemmeringen voor het werken met de Triadekaart opschrijven en drie kansen. Dat papier gaven ze door aan mensen aan een andere tafel, die oplossingen voor die belemmeringen moesten bedenken en manieren om die kansen te zien verwezenlijken. Na afloop werd aan alle teams een triadekit uitgereikt: een toolbox met een dvd over de kaart, allerlei hulpmiddelen en tips voor het omgaan met de Triadekaart. Alle teamhoofden wezen in hun team enkele ‘kartrekkers’ aan, die verantwoordelijk werden gemaakt voor de invoering. De kartrekkers doen maandelijks aan de stuurgroep verslag over de voortgang. En de bedoeling is dat ze elke 3 maanden bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Voor de uitrol heeft Emergis een jaar uitgetrokken. Daarna wordt de invoering geevalueerd.

Bron: lpggzsterren.nl

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg