invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Communicatie bij overgang naar zelforganiserende teams Wilgaerden

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Wilgaerden is een ouderenzorgorganisatie in West-Friesland met 16 locaties (10 verzorgingshuizen en 6 woonzorgcomplexen) en een zorghotel: Villa Wilgaerden. Wilgaerden werkt met In voor zorg! aan het organiseren en implementeren van zelforganiserende teams. Zowel interne als externe communicatie is een belangrijk onderdeel binnen deze organisatieverandering.

Communicatieplan

Wilgaerden heeft voor de communicatie omtrent de veranderingen een ‘Communicatieplan Herijking Strategie’ opgesteld. Dit communicatieplan sluit aan bij de hervormingen in de langdurige zorg en de herijkte koers van Wilgaerden. Het communicatieplan kan als voorbeeld dienen voor andere organisaties.

Interne communicatie

Voor het personeel van Wilgaerden is de kern van de veranderingen samengevat in de folder: Veranderen doen we samen. Enkele citaten uit deze folder:

‘We realiseren ons dat we in deze veranderende omgeving veel van je vragen. Een andere, vaak zwaardere zorgvraag, meer extramuraal, werken in zelforganiserende teams, met meer nadruk op samenwerken en ook nog de onduidelijkheid of je bijvoorbeeld wel op jouw locatie blijft werken.’

‘Uiteraard proberen we je zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Samen gaan we de verandering in en samen blijven we een prachtige zorg- en dienstverlening neerzetten voor onze (toekomstige) cliënten.’

‘In het dit jaar gestarte project Topteams leveren Topzorg gaan we de cliënt nog beter ondersteunen in
zijn of haar eigen kracht door kleinere, cliëntgerichte teams. We creëren daarvoor zelforganiserende teams’ waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden lager in de organisatie worden gelegd. We stellen hiervoor kaders, sturen meer op hoofdlijnen en vragen je om verantwoordelijkheid te nemen en verantwoording af te leggen. Binnen de zelforganiserende teams worden prioriteiten gesteld en worden de alledaagse werkzaamheden georganiseerd.’

Daarnaast worden de vorderingen van het traject regelmatig gecommuniceerd in bijvoorbeeld de interne nieuwsbrief 'Nieuwsgaerd'. Daarin staan bijvoorbeeld interviews met medewerkers die vanwege het verandertraject een andere functie kregen, maar ook voorbeelden van medewerkers die ervoor kozen om een stapje terug te doen of vervroegd met pensioen te gaan.

Externe communicatie

Voor de (toekomstige) cliënten van Wilgaerden zijn de visie en doelstellingen van de organisatie gekoppeld aan de veranderingen samengevat in de folder: Leven zoals thuis. Enkele citaten uit deze folder:

‘Binnen in 2014 gestarte project Topteams leveren Topzorg worden kleinere, cliëntgerichte teams ingericht.’

Vertrekpunten voor Topzorg:
- Onze zorg- en dienstverlening is altijd gericht op wat de individuele cliënt vraagt of nodig heeft. We denken daarbij in mogelijkheden, zonder eventuele beperkingen of eenzaamheid uit het oog te verliezen.
- De cliënt houdt zoveel mogelijk zelf de regie en ervaart – in meer of mindere mate – de kunst van het comfortabeler ouder worden. Onze medewerkers ondersteunen en faciliteren, zonder de regie van de cliënt over te nemen, ook als de zorg zwaarder wordt.
- De cliënt wordt ondersteund in het behouden van het leven zoals hij of zij dat gewend is. Naar familie of vrienden, het museum, de bridgeclub of de sportvereniging.
- De zorg die we bieden gaat in samenwerking met het sociale netwerk van de cliënt.
- We ondersteunen de cliënt zo lang mogelijk in zijn eigen woonomgeving en bieden een nieuw thuis in een van onze locaties als thuiswonen niet langer verantwoord is.
- Getalenteerde en deskundige medewerkers leveren dagelijks met medegevoel en gelijkwaardigheid een belangrijke bijdrage aan de individuele behoeften en gewoontes van de cliënt.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg