invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Project Langer thuiswonen van Kerngroep Zorg Apeldoorn

Gepubliceerd op:

Eind juli heeft de Provincie Gelderland een subsidie van 100.000 euro toegekend aan het project Langer Thuiswonen van de Kerngroep Zorg Apeldoorn. Dit project richt zich op de groep mensen die langer thuis kunnen blijven wonen en die voor hun zorgbehoefte gebruik willen maken van meerdere zorgverleners.

Klaas Stoter, voorzitter van de Kerngroep, legt uit: 'Patiënten en cliënten met meerdere diagnoses ervaren lang niet altijd een samenhangende zorg en behandeling. De Kerngroep Zorg Apeldoorn wil dit aanpakken door randvoorwaarden te creëren voor een betere onderlinge samenwerking van behandelaars en verzorgenden. Met een omvangrijke zorgsector kan Apeldoorn zich hierin ontwikkelen tot een toonaangevende regio.'

Beter communiceren

Speerpunt van het project is het verbeteren van de communicatie tussen cliënt en betrokken zorgverleners. Voor zorgaanbieders geldt dat hun vastleggingssystemen moeten voldoen aan alle regels betreffende privacy. Daarnaast moet het vastleggen van gegevens niet leiden tot een onnodige administratieve verzwaring van de werkdruk. Omdat de diverse zorgaanbieders hun eigen systemen hebben ontwikkeld, blijkt het nu een lastige zaak om die systemen onderling met elkaar te laten communiceren zonder nog een extra digitaal systeem toe te voegen aan het IT-arsenaal van de zorgaanbieder.

In het project Langer Thuiswonen wordt daarom een informatie-architectuur ontwikkeld: een set van afspraken waaraan leveranciers van innovatieve vastleggingssystemen moeten voldoen. Door zich hieraan te committeren, wordt bereikt dat de verschillende groepen zorgaanbieders vanuit hun eigen systeem de digitale toegang tot elkaar kunnen vinden en daarmee tot transmurale samenwerking komen.
Stoter: 'We gaan niet iets nieuws maken, maar gaan op zoek naar de verbinding tussen de systemen die we al hebben.'

Samenwerkingen met verschillende sectoren

Het project vindt plaats onder regie van de Kerngroep Zorg maar is een samenwerking tussen de zorgsector, het bedrijfsleven en het onderwijs. Zo worden bijvoorbeeld via het platform Apeldoorn Stagestad studenten gestimuleerd om hun afstudeeropdracht met dit project voor hun hogeschool of universiteit in de regio uit te voeren.

De huidige leden van de Kerngroep Zorg Apeldoorn bestaan uit Thuiszorg Vérian, de Atlant Zorggroep, RIWIS Zorg en Welzijn, HuisartsenKring Gelre-IJssel, Gelre Ziekenhuizen, GGNet, Archiatros, Annatommie en SaFyrA.

Bron: Zorgnet Apeldoorn, Riwis

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg