invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Het Spectrum: Meer zelfredzaamheid en vitaliteit met domotica

Gepubliceerd op:

Het Spectrum, organisatie voor ouderenzorg in de regio Dordrecht, bereidde in 2010 de bouw van een nieuwe locatie voor: De Prinsemarij. Een kleinschalige locatie van 94 zelfstandige appartementen, waarvan 51 bestemd voor ouderen met een zorgvraag.

Domotica bij intramurale zorg

Tijdens de voorbereidingen van De Prinsemarij was de vraag of de ervaringen die Het Spectrum had opgedaan met zorg op afstand voor de bewoners in de aanleunwoningen, ook mogelijkheden bood voor de nieuwe locatie. Wat waren de mogelijkheden voor het inzetten van domotica om tegelijkertijd meer efficiënt te werken zonder dat dit ten koste van kwaliteit zou gaan?

Met de inzet van domotica voor een locatie waar in eerste instantie intramurale zorg geleverd zou worden, had Het Spectrum geen ervaring. Zij heeft zich daarom gewend tot In voor zorg! Het In voor zorg-traject gericht op de inzet van domotica in De Prinsemarij startte medio 2011.

Niet techniek, maar visie is leidend: vitaliteit en zelfredzaamheid

Bij de start van het traject werd duidelijk dat niet zozeer de technische mogelijkheden van domotica leidend zijn bij het maken van keuzes voor De Prinsemarij maar de visie. Met uitgebreide observaties van het dagelijks handelen van verzorgenden werd de discussie gestart over de vraag naar de zorgvisie voor De Prinsemarij en hoe deze inhoud te geven. De dagelijkse praktijk liet zien dat, vanuit zorgzaamheid en gewoonte, meer werd overgenomen van de bewoners dan feitelijk nodig.

In samenspraak met de medewerkers is een nieuwe visie op zorg ontwikkeld. Het uitgangspunt is daarbij dat vitaliteit en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd. Verzorgenden zijn getraind in het werken ‘met de handen op de rug’ en kunnen het gesprek met de cliënt aangaan door ook aandacht te besteden aan vitaliteitsdomeinen zoals zingeving en sociale participatie. Vanuit de visie werd de vraag gesteld hoe de techniek daarbij kan ondersteunen.

Businesscase

In een businesscase is in kaart gebracht wat kosten van investeringen in domotica en een andere wijze van werken zijn en hoe hiermee opbrengsten gegenereerd kunnen worden. De businesscase liet zien dat met de inzet van domotica en een aangepaste werkwijze, dezelfde kwaliteit gerealiseerd kan worden en tegelijkertijd de efficiency verbeteren zou. De basis hiervoor is een beeldschermverbinding tussen bewoner en een zorgpost.

Resultaat van de nieuwe aanpak

Het uiteindelijke resultaat van de nieuwe aanpak is dat bewoners vitaler zijn en er geen zaken automatisch meer uit handen worden genomen. Bewoners staan meer in eigen kracht. Voor verzorgenden is duidelijk wat hun toegevoegde waarde is. Het werk verloopt ook soepeler doordat er meer op maat gepland wordt en het proces minder onderbrekingen kent.

De resultaatmetingen laten zien dat besparingen zijn gerealiseerd ten opzichte van de situatie in de oude locatie Thureborgh:

  • De nachtdienst wordt door de zorgpost op afstand bediend, niet meer fysiek op locatie.
  • Er is geen receptie, maar een multifunctionele vulling van de plint van het gebouw met de 
    zorgpost als plek waar men desgewenst met vragen terecht kan.
  • Er is minder zorg, clienten doen meer zelf.
  • Worden kosten zoals voor de zorgpost en investeringen in domotica meegenomen, dan levert de 
    nieuwe werkwijze een besparing op van circa 25%.
  • De kwaliteit is voor de bewoners gelijk gebleven.
  • Medewerkers zijn heel tevreden.

Houdbaarheid

De Prinsemarij laat zien dat het goed mogelijk is om met minder zorginzet en lagere kosten de zorg te bieden zonder dat dit ten koste van de tevredenheid van cliënten gaat.

Belangrijker nog dan de vraag of er sprake is van meer zorg met minder financiële middelen, is de vraag hoe houdbaar het concept van De Prinsemarij is als gewerkt wordt met 100% extramurale financiering in combinatie met huur, wat nu nog niet het geval is. Een verkenning hiervan laat zien dat dit mogelijk is. Voorwaarde is wel dat geen aanvullende eisen gesteld worden door financiers of toezichthouders rond de aanwezigheid van een nachtdienst. Dat zou mogelijk een overgangsprobleem zijn.

Wijkgericht

De Prinsemarij van zorgaanbieder verbindt wonen, zorg en welzijn in één pand met elkaar. Er is een goede – en nog steeds groeiende – wisselwerking tussen de bewoners en de buurt. En door de samenwerking tussen het zorgpersoneel van Het Spectrum en het sociale wijkteam met haar wijkverpleegkundige kunnen bij een niet-pluis gevoel snel de juiste stappen worden gezet.

Lees meer over de wijkfunctie van De Prinsemarij in het interview met bewoonster Karla Hage (82), Ariadne Pors van Wijkwinkel Nieuw Krispijn en Lianne Speelman van de fysiotherapiepraktijk: De Prinsemarij verbindt de binnenwereld en de buitenwereld.

Meer informatie

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg