invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wijkverpleegkundige organiseert thuiszorg vanuit SEH

Gepubliceerd op:

Vanaf september 2016 starten zorgorganisaties Cordaan, Evean en het OLVG in Amsterdam een pilot waarin wijkverpleegkundigen kwetsbare ouderen naar huis begeleiden tijdens avonden en weekenden. Het uiteindelijke doel van de pilot is het verbeteren van de zorg voor kwetsbare ouderen en het verminderen van onnodige opnames en opnamestops.

Momenteel ondervinden SEH's in Amsterdam een forse toename van ouderen met een steeds complexere zorgvraag. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als er een zorgbehoefte is. En dat resulteert uiteindelijk in een snelle doorverwijzing naar de SEH.

Wijkverpleegkundigen brengen thuissituatie van patiënten in kaart

Wanneer een ziekenhuisopname niet nodig blijkt en een patiënt naar huis kan, is het belangrijk dat de thuissituatie en de zorgvraag goed worden ingeschat. Tijdens kantoortijden valt dit onder de verantwoordelijkheid van transferverpleegkundigen. Buiten de 'normale' werkuren is een SEH hier minder goed op toegerust, aldus het samenwerkingsplatform SIGRA. Directe betrokkenheid van wijkverpleegkundigen vanuit de thuiszorg kan helpen. Wijkverpleegkundigen kunnen de thuissituatie van de patiënt in kaart brengen, zodat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek tegen de juiste financiering krijgt.

Eerste stappen

De drie samenwerkende partijen zetten de komende drie maanden wijkverpleegkundigen in voor de transfers van de Spoedeisende Hulp naar huis. Daarbij wordt op een later moment ook nog gekeken naar de mogelijkheden om de expertise van de wijkverpleegkundigen in te zetten bij huisartsenposten. Bij een succesvolle pilot kan de werkwijze ook bij andere ziekenhuizen worden ingezet.

Bron: www.skipr.nl

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg