invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Vivium Zorggroep neemt ondersteunende diensten actief mee in veranderingen

Gepubliceerd op:

Een goed begin is het halve werk. Vivium Zorggroep realiseerde zich dat een gezonde transitie van de zorg in het primaire proces alleen kan slagen als de ondersteunende diensten meeveranderen. Samen met In voor zorg! werd hiervoor een programma ontwikkeld.

Samenwerking, zelforganisatie en kostenbesparing

De focus in het traject lag op de noodzakelijke veranderingen in de ondersteunende diensten en de wens om de veranderingen op een Rijnlandse manier aan te pakken. De nieuwe organisatiestructuur staat inmiddels: per 1 januari 2015 gingen de nieuwe klantgroepen van start. Tot medio 2016 vindt een stapsgewijze afbouw plaats van het aantal ondersteunende functies, worden nieuwe systemen ingevoerd en krijgen zorgmedewerkers meer middelen en ruimte om hun eigen werk zelf te organiseren. In 2015 is gestart met een ontwikkelprogramma voor medewerkers in ondersteunende functies. Ook zij gaan het eigen werk meer zelf organiseren, hun vakmanschap ontwikkelen en in het samenwerken met klanten de regie meer bij de ander laten.

Vivium Zorggroep verwacht de komende tijd nog meer mooie resultaten te behalen:

 • Per 1 januari 2016 een verwacht besparingsresultaat op de ondersteunende diensten van 25% op personele kosten en 20% op materiële kosten.
 • Er ligt voor 2015 een plan voor het zetten van stappen in procesverbetering en systeemimplementatie.

Doorontwikkeling in 2015

Voor cliënten van Vivium wordt de zorg in de loop van 2015 volledig georganiseerd vanuit zelfsturende zorgteams, ondersteund door een decentraal ondersteuningsteam. Een eigen decentraal adviesteam per klantgroep is betrokken bij het primaire proces en kan snel bijspringen als interne en externe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Centraal zorgen de zorgadministratie, de salarisadministratie en de financiële administratie dat hun processen lean en gestroomlijnd verlopen.

De medewerkers in ondersteunende functies gaan zich in de loop van 2015 verder ontwikkelen. De vakgroepen, decentrale adviesteams en decentrale ondersteuningsteams en de centrale ondersteunende afdelingen worden allemaal zelfsturend of zelforganiserend, met een leidinggevende op afstand. Net als in de zorg komt vakmanschap en ontwikkeling centraal te staan. Voor ondersteunende vakgroepen en de afdelingen is er een ontwikkelprogramma gemaakt, waarin thema's als teamvorming, zelforganisatie, Rijnlands samenwerken, adviesvaardigheden en leren en ontwikkelen aan de orde komen

Meer weten

 • Bekijk alle resultaten van het In voor zorg-traject in de factsheet van Vivium Zorggroep
 • Bezoek de website van Vivium Zorggroep
 • Vivium deelt graag haar ervaringen met anderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden uit de stuurgroep ondersteunende diensten:
  - Bert Klinkenberg, intern projectleider en manager ict en ontwikkeling
  - Johan Hollebrandse, manager financiën en administratie
  - Sandra Spanjaard, concernadviseur P&O

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg