invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Onderzoek VWS: regelarme zorg en goede kwaliteit van zorg gaan prima samen

Gepubliceerd op:

Binnenkort stuurt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderzoek ‘De toegevoegde waarde van Buurtzorg ten opzichte van andere aanbieders van thuiszorg’ naar de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek is het ‘Experiment Regelarme Instellingen (ERAI)’ waaraan Buurtzorg in 2013 en 2014 heeft deelgenomen.

Vergelijkende studie

Er is een vergelijkende studie gedaan naar de waarde van thuiszorgorganisaties, waarbij Buurtzorg is vergeleken met 179 andere thuiszorgorganisaties in Nederland. Uit het onderzoek komt nadrukkelijk naar voren dat zorgorganisaties die regelarm werken goede kwaliteit van zorg leveren tegen minder kosten. Buurtzorg scoort hierin hoog, maar ook andere zorgorganisaties laten dit zien.

Kwaliteit

Eindconclusie van het onderzoek (dat is uitgevoerd door KPMG) is dat Buurtzorg door regelarm te werken, hoog scoort op kwaliteit. Cliënten van Buurtzorg zijn relatief jong en Buurtzorg scoort iets ondergemiddeld op de kosten van zorg. Dit betekent dat zij met iets onder gemiddelde kosten een hoge kwaliteit bereikt, waardoor de waarde van de zorg bovengemiddeld is. Iets dat steeds meer thuiszorgorganisaties laten zien. 

Verantwoordelijkheid bij en ruimte voor de wijkverpleging

Het is belangrijk om niet naar de werkzaamheden van de thuiszorg en de taken van de zorgmedewerkers te kijken, maar naar de zogenaamde ‘uitkomsten’: is er gezondheidswinst voor cliënten en neemt hun kwaliteit van leven toe door de zorg en ondersteuning? Daarbij is het vertrouwen in en het geven van verantwoordelijkheid aan het wijkverpleegkundig team cruciaal. Gedetailleerde verantwoording levert slecht meer administratieve werkzaamheden op; hetgeen juist moet worden voorkomen, zo blijkt uit het onderzoek. Want het geven van ruimte aan de professional leidt tot minder uren aan zorg en ondersteuning in plaats van meer. En dus tot goede kwaliteit tegen minder kosten.

Bron: Actiz

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg