invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

LOC berekent was- en broodgeld Wlz-instellingen 2015

Gepubliceerd op:

LOC Zeggenschap in zorg heeft de nieuwe bedragen voor was- en broodgeld in Wlz-instellingen berekend.

Het gaat om instellingen die voorheen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en nu onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 juli 2015.

Wasgeld

Is een cliënt ná 1 januari 2009 in de Wlz-instelling komen wonen? Dan regelt en betaalt de aanbieder het wassen van bedden- en linnengoed. Voor het wassen van kleren betaalt de cliënt zelf, tenzij er extra kosten ontstaan door een aandoening of ziekte. In dat geval neemt de zorginstelling deze kosten voor haar rekening.

Voor cliënten die vóór 1 januari 2009 in een verzorgingshuis zijn komen wonen, geldt een andere regel. De zorginstelling betaalt dan ook het wassen van de kleren, zowel het onder- als bovengoed. In sommige gevallen komt het voor dat bewoners hun was niet door de instelling laat doen. Zijn daar afspraken over gemaakt? Dan kunnen zij geld terugkrijgen voor het wassen van bovenkleding. Het bedrag hiervoor is vanaf 1 juli 2015 € 23,37 per maand per persoon.

Broodmaaltijd

Zorginstellingen betalen zelf de broodmaaltijd. Er kan wel worden afgesproken dat een cliënt hiervoor zelf zorgt, en van de aanbieder daarvoor geld ontvangt. Dat mag alleen indien:

  • de bewoner er zelf mee instemt, en
  • de zorg kwalitatief goed blijft.

Het LOC berekent daarvoor een richtbedrag van € 62,28 per maand per persoon.

Voorheen NZa

Tot 2009 berekende de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de bedragen voor broodgeld. Het LOC neemt dit nu over en berekent de bedragen zoals de NZa dat eerder deed: aanpassing met het prijsindexcijfer particuliere consumptie 2015, dat ingaat op 1 juli 2015. Het voorlopige indexcijfer voor 2015 is 1,5%, maar mogelijk verandert dit cijfer later dit jaar. Het LOC maakt deze wijziging dan via de website bekend.

Bron: LOC Zeggenschap in Zorg

Dossier(s)

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg